Gradido-konto: den nya designen är online

Kära Margret,

Vi har just installerat den nya designen på Gradido-kontot.

Detta är en av de senaste månadernas största uppgraderingar, som förutom ett fantastiskt modernt utseende är grunden för många kommande funktioner. Det är bland annat grunden för de decentraliserade nätverkssamhällen som planeras till våren.

Hela användargränssnittet har utvecklats på nytt. Och även om vi har testat allting mycket noggrant kan det hända att vi har förbisett ett eller två fel.

Därför är det vår begäran:

Logga in på ditt Gradido-konto:

eller om du inte har ett Gradido-konto ännu, registrera dig:
https://gdd.gradido.net/register

Prova allt - transaktionslista, skicka Gradidos (direkt och via länk/ QR-kod), ange bidrag till gemensamma nyttigheter (menyn "scoop") osv.

Om du upptäcker några fel, vänligen skriv till oss på support@gradido.net.

Tusen tack för hjälpen och med vänliga hälsningar

Din

Margret Baier och Bernd Hückstädt
Gradidos grundare och utvecklare

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies