Gradido Akademi'den çocuk hakları için 'Büyük İşbirliği' çağrısı

Her 6 çocuktan biri intiharı düşünüyor

Künzelsau, 13.04.2021 - Korona politikaları sadece sağlıklı gelişimi ve eğitimi değil, aynı zamanda çocuklarımızın hayatını da tehdit ediyor. Giderek daha fazla sayıda genç ve hatta çocuk, izolasyondan, aşırı taleplerden, varoluşsal korkudan veya aile içi şiddetten kaçmak için intiharı düşünmektedir. Kilitleme modundaki eğilim: giderek artıyor! Okullar, gençlik daireleri ve aileler, mevcut çerçeve koşullar altında uzun zamandır 'çocuğun yüksek yararını' yeterince koruyamamaktadır. Eğitim ve aile politikalarında, acilen ihtiyaç duyulan rota düzeltmesi hala görünürde yok. Bu 'çocuk ve genç haklarının kilitlenmesi' Gradido Akademi'nin iş biyoniği uzmanlarını da olay yerine çağırıyor. Derin endişe içinde, kriz yönetiminde reform yapılması çağrısında bulunuyorlar. Disiplinler arası işbirliği, gelecek nesillere güvenlik, güven ve perspektifin yeniden kazandırılmasında başarılı olmalıdır.

Çocuklar ve gençler giderek daha fazla acı çekiyor

Şubat ayında Hamburg Eppendorf Üniversite Hastanesi (UKE) COPSY çalışmasının ikinci bölümünü sundu. Net sonuç: çocuklar ve gençler mevcut durumdan her geçen gün daha fazla zarar görüyor. Korona krizi sürecinde sadece yaşam kaliteleri değil, gençlerin ruh sağlığı da giderek kötüleşti. Münih'teki Alman Gençlik Enstitüsü'nün (DJI) "Kind sein in Zeiten von Corona" (Korona Zamanlarında Çocuk Olmak) adlı çalışması ve Hildesheim Üniversitesi'nin güncel araştırmaları da benzer sonuçlara varmaktadır. Özellikle maddi durumu kötü olan ailelerde çocuklar büyük duygusal ve psikolojik sorunlardan şikâyetçi olmuştur.

Çocuklar intihar düşünceleri geliştirir

Krems Tuna Üniversitesi'nin Viyana Tıp Üniversitesi ile işbirliği içinde yaptığı bir araştırma da okul çocuklarının ruh sağlığı konusunda endişe verici sonuçlar ortaya koyuyor: COVID 19 krizi gençlerin ruhsal sorunlarını katladı. Öğrencilerin yüzde 16'sının intihar düşüncesi var, bu da altıda bir gibi iyi bir oran. Ayrıca, yarısından fazlası depresif belirtilerden muzdariptir.

Anksiyeteler, kompulsiyonlar ve depresyonlar

Patricia Marchart ve Judith Raunig tarafından hazırlanan ve izlemeye değer olan "Lockdown Children's Rights" belgeseli, tecrit altındaki çocuk ve gençlerin yalnızlıklarını ve psikolojik streslerini, hatta travmatize edilmelerini ve bunun uzun vadede ölümcül sonuçlarını hassas ve vurgulu bir şekilde göstermektedir.

Tüm hayat nereye gitti?

Gradido Akademisi'ndeki biyonik iş uzmanları alarma geçti. "Çocukların ve gençlerin dramatik durumu şu anda araştırmamızın odak noktalarından birini oluşturuyor. Sonuçta, sağlıklı gelişim için vazgeçilmez olan her şeyden mahrum bırakıldılar: Yakınlık, merak, topluluk, canlı alışveriş, neşelilik ve coşku hakkı" diyor akademinin sahibi Margret Baier.

Bu önlemler çocuklara Corona'dan çok daha fazla zarar veriyor

Netzwerk für Evidenzbasierte Medizin e. V.'nin (Kanıta Dayalı Tıp Ağı) uzun süredir başkanlığını yürüten Dr. Andreas Sönnichsen de şu uyarıda bulunuyor: "Çocuklara yönelik tedbirler Corona'dan çok daha fazla zarar veriyor". Çok çeşitli disiplinlerden çocuk ve ergen doktorları kalıcı psikolojik ve psikosomatik hasarlardan korkmaktadır. Ünlü nörobiyolog Gerald Hüther şöyle diyor: "Her şey sona erdiğinde, çocuklarımızdan onlara yaptıklarımız için af dilememiz gerekecek.

İş biyoniği uzmanları daha iyi bir gelecek için bir ağ istiyor

Gradido Akademisi'nin kurucu ortağı Bernd Hückstädt, "Sessizce izlemeye devam etmek bir seçenek değil," diyor. İş dünyasının biyonik uzmanı, "Bu ciddi sorunların çözümünü, çoğu çoktan tükenmiş olan öğretmenlere ya da ebeveynlere bırakamayız," diye açıklıyor. "Corona politikası için patentli bir çözümümüz yok, ancak özellikle bu krizde sosyal sistemimizdeki temel kusurları çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Aileler üzerindeki mali (aşırı) yük, eşitsiz eğitim fırsatları, sosyal dayanışma eksikliği ve daha çocukluk çağında giderek şiddetlenen rekabet sadece Corona'dan beri mevcut değildir. Sadece bu yanlış yönlendirilmiş gelişmenin sonuçlarını şu anda çok acı bir şekilde hissediyoruz. Bu nedenle, gelecekteki yaşamımız için yeni bir çerçeve tanımlamak üzere nihayet disiplinler arası alışverişe girmenin zamanı geldi. Sizleri, doğanın başarı modellerini temel alarak son 20 yılda geliştirdiğimiz 'Gradido modelimizi' 'Büyük İşbirliği' içinde tartışmaya, optimize etmeye ve uygulamaya davet ediyoruz."

Gradido modeli yaşam ve gelişim fırsatlarını geliştiriyor

Aynı adı taşıyan ortak fayda para birimi etrafında şekillenen 'Gradido modeli'nin merkezinde geçim kaynaklarının güvence altına alınması ve kalkınma için en uygun fırsatların yaratılması yer almaktadır. 'Aktif temel gelir' sayesinde varoluşsal korkular geçmişte kalabilir. Birçok ailede huzur ve güven nihayet geri gelecekti. 'Koşulsuz Katılım' çerçevesinde, eğilimler ve yetenekler, kişinin önceki eğitiminden bağımsız olarak, her yaşta mümkün olan en iyi şekilde keşfedilebilir ve geliştirilebilir. Ayrıca, işbirliği ve topluluk güçlendirilecek ve teşvik edilecektir. Para yaratmanın temeli olarak 'Üçlü İyi' aynı zamanda sağlık hizmetleri, doğanın korunması ve açıkça eğitim sistemi için de tamamen yeni olanaklar yaratacaktır. Borç-para ilkesinin terk edilmesi sayesinde, gelecek nesillere devasa borç dağları miras bırakılması nihayet tarihe karışacaktır. Margret Baier, "Birlik ve beraberliğe dayalı bir sisteme barışçıl bir dönüşümle, bugün hala korku ve çaresizlik içinde olan genç ve yaşlı insanlara tatmin edici ve sağlıklı bir yaşam için bir perspektif verebiliriz" diyor. Bernd Hückstädt ekliyor: "Ve işbirliği yapan bir insanlık ailesi olarak, bu dünyanın mevcut ve gelecekteki zorluklarını birlikte çözelim."

Gradido modeli ve 'Büyük İşbirliği' ile ilgili ayrıntılar www.gradido.net adresinde

Gradido Akademi Hakkında
Gradido Academy for Economic Bionics, doğayı model alan alternatif bir 'ortak fayda para birimi' geliştirdi. Doğa, ancak bir şeyin yok olduğu yerde yeni bir şeyin ortaya çıkabileceği ve böylece uzun vadeli gelişimin (evrim) mümkün olabileceği kuralını izler. Başarının reçetesi 'yaşam döngüsü'dür. Ekonomi biyoniği uzmanlarına göre, eğer bizim ekonomimiz de bu doğal döngüyü takip etseydi, dünyanın parayla ilgili tüm sorunları çözülebilirdi. Gradido modeli, sadece her kişinin değil, aynı zamanda her devletin de kredi bazında yaratılan bir gelir elde etmesi fikrine dayanmaktadır. Böylece vergi toplamadan tüm görevlerini yerine getirebilir. Deflasyon ya da enflasyon geçmişte kaldı. Ekonomi sürekli büyüme zorunluluğundan kurtulmuş, mali sistemin çökme tehlikesi nihayet önlenmiştir. (www.gradido.net)