Gradido Academie roept op tot "Grote Samenwerking" voor kinderrechten

Elk 6e kind denkt aan zelfmoord

Künzelsau, 13.04.2021 - Het beleid van Corona bedreigt niet alleen een gezonde ontwikkeling en opvoeding, maar ook het leven van onze kinderen. Steeds meer tieners en zelfs kinderen denken aan zelfmoord om te ontsnappen aan isolement, buitensporige eisen, existentiële angst of huiselijk geweld. De trend in de lockdown modus: gestaag stijgend! Scholen, bureaus voor jeugdzorg en gezinnen zijn lange tijd niet in staat geweest het "belang van het kind" onder de huidige omstandigheden naar behoren te beschermen. In het onderwijs- en gezinsbeleid is de dringend noodzakelijke koerscorrectie nog steeds niet in zicht. Deze Lockdown van de kinder- en jeugdrechten roept ook de Wirtschaftsbioniker van de Gradido academie op het plan te volgen. Diep bezorgd roepen zij op tot een hervorming van het crisisbeheer. Door interdisciplinaire samenwerking moet het mogelijk zijn de veiligheid, het vertrouwen en het perspectief voor de toekomstige generaties te herstellen.

Kinderen en jongeren lijden meer en meer

In februari heeft het Universitair Medisch Centrum Eppendorf Hamburg (UKE) het tweede deel van zijn COPSY-studie gepresenteerd. Het duidelijke resultaat: kinderen en adolescenten hebben steeds meer te lijden onder de huidige situatie. Niet alleen hun levenskwaliteit, maar ook de geestelijke gezondheid van de jongeren is in de loop van de Coronacrisis steeds verder verslechterd. De studie "Being a Child in Times of Corona" van het Duitse Jeugdinstituut (DJI) in München en de lopende studies van de Universiteit van Hildesheim komen tot soortgelijke conclusies. Vooral in gezinnen met een moeilijke financiële situatie klaagden de kinderen over enorme emotionele en psychologische problemen.

Kinderen ontwikkelen suïcidale gedachten

Een studie van de Donau-Universiteit Krems in samenwerking met de Medische Universiteit van Wenen brengt ook alarmerende resultaten aan het licht over de geestelijke gezondheid van schoolkinderen: de COVID 19-crisis heeft de geestelijke problemen van jongeren verergerd. 16 procent van de studenten heeft zelfmoordgedachten, dat is ruim één op de zes. Bovendien lijdt meer dan de helft aan depressieve symptomen.

Angsten, dwangneuroses en depressies

De documentaire "Lockdown Children's Rights" van Patricia Marchart en Judith Raunig, die zeer de moeite waard is om te zien, toont op gevoelige en nadrukkelijke wijze de eenzaamheid en psychologische stress, zelfs traumatisering, van kinderen en jongeren in lockdown, met fatale gevolgen op lange termijn.

Waar is al het leven gebleven?

de bionica-experts van Gradido Academie zijn gealarmeerd. "De dramatische situatie van kinderen en adolescenten is momenteel een van de zwaartepunten van ons onderzoek. Uiteindelijk is hun alles ontnomen wat onontbeerlijk is voor een gezonde ontwikkeling: Geslotenheid, nieuwsgierigheid, gemeenschap, de levendige uitwisseling, de luchthartigheid en het recht op uitbundigheid", aldus Margret Baier, de eigenaresse van de academie.

De maatregelen schaden de kinderen veel meer dan Corona

Prof. Dr. Andreas Sönnichsen, de jarenlange voorzitter van het Netwerk voor Evidence-Based Medicine e. V. waarschuwt ook: "De maatregelen voor kinderen richten veel meer schade aan dan Corona". Kinderartsen en adolescentenartsen uit allerlei disciplines vrezen blijvende psychologische en psychosomatische schade. De bekende neurobioloog Gerald Hüther speculeert: "We zullen, als het dan allemaal voorbij is, onze kinderen om vergiffenis moeten vragen voor wat we hen hebben aangedaan."

Bionica-deskundigen willen een netwerk voor een betere toekomst

"In stilte blijven toekijken is geen optie," concludeert Bernd Hückstädt, medeoprichter van de Gradido Academie. "Wij kunnen de oplossing van deze ernstige problemen niet overlaten aan de onderwijzers of de ouders, van wie de meesten zelf allang geen energie meer hebben", verduidelijkt de business bionic. "Wij hebben geen patent op de politiek van Corona, maar wij zien de fundamentele gebreken van ons sociale stelsel overduidelijk, vooral in deze crisis. De financiële (over)last voor gezinnen, de ongelijke onderwijskansen, het gebrek aan sociale solidariteit en de steeds fellere concurrentie al in de kindertijd bestaan niet pas sinds Corona. Pas nu voelen wij de gevolgen van deze ongewenste ontwikkeling zo bijzonder pijnlijk. Het is dus noodzakelijk eindelijk een interdisciplinaire uitwisseling aan te gaan om een nieuw kader voor ons toekomstig leven vast te stellen. Wij nodigen uit om ons 'Gradidomodel', dat wij de afgelopen 20 jaar hebben ontwikkeld volgens de succesmodellen van de natuur, te bespreken, te optimaliseren en toe te passen in een 'Grote Samenwerking'."

Gradidomodel verbetert levens- en ontwikkelingskansen

Centraal in het "Gradidomodel" rond de gelijknamige munt van algemeen belang staat het veiligstellen van bestaansmiddelen en het creëren van optimale ontwikkelingskansen. Met behulp van een "actief basisinkomen" zouden existentiële angsten tot het verleden kunnen gaan behoren. In veel gezinnen zou eindelijk de rust en het vertrouwen terugkeren. In het kader van "Onvoorwaardelijke Deelneming" kunnen neigingen en talenten op elke leeftijd, ongeacht de eigen vooropleiding, worden ontdekt en optimaal worden ontwikkeld. Bovendien zouden samenwerking en gemeenschap worden versterkt en bevorderd. Het "Triple Good" als basis voor geldschepping zou ook geheel nieuwe mogelijkheden openen voor de gezondheidszorg, natuurbehoud en uitdrukkelijk ook voor het onderwijsstelsel. Dankzij het loslaten van het schuld-geld principe zou de erfenis van gigantische schuldenbergen voor toekomstige generaties eindelijk geschiedenis zijn. "Met de vreedzame transformatie naar een systeem dat gebaseerd is op saamhorigheid en samenhorigheid, kunnen we jonge en oude mensen, die nu nog angstig en wanhopig zijn, een perspectief bieden op een vervuld en gezond leven", aldus Margret Baier. Bernd Hückstädt voegt daaraan toe: "En als samenwerkende mensenfamilie samen de huidige en toekomstige uitdagingen van deze wereld oplossen."

Details over het Gradidomodel en de "Grote Samenwerking" op www.gradido.net

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)