Gradido esittelee lastenlapsille sopivan talousjärjestelmän.

Nuoriso ilman poliittista merkitystä?

Künzelsau,18.08.2021 - Eikö nuorisollamme ole aulaa? Liittovaltion vaalien alla yhä useammat nuoret valittavat, että vakiintuneet puolueet eivät tarjoa heille vakuuttavia tulevaisuudennäkymiä. Sillä heillä ei ole ratkaisumallia kasvavalle velkavuorelle eikä työmarkkinoiden vakauttamiseksi - puhumattakaan kestävästä koulutusmallista tai vakuuttavasta luonnonsuojeluohjelmasta. Gradido Academy for Economic Bionics käsittelee kaikkia näitä olennaisia seikkoja (r)evolutionaarisella talous- ja rahoitusmallillaan. Gradido-malli perustuu velkarahaperiaatteen poistamiseen, yhteisen hyvän valuutan Gradidon käyttöönottoon, aktiiviseen perustuloon sekä korvaus- ja ympäristörahastoon, ja se osoittaa juuri ne näkymät, jotka vaaliohjelmista puuttuvat.

Nuoret pelkäävät tulevaisuutensa puolesta

Coronan kriisi on tuonut esiin monia epäonnistumisia, joita on tehty vuosikymmenien ajan koulutus-, perhe-, terveys-, talous- ja finanssipolitiikassa. Nuoret, jotka ovat kärsineet lukemattomista rajoituksista koulutus- ja kehitysmahdollisuuksissaan ja joiden toiveet elämisen arvoisesta tulevaisuudesta ovat myös heikentyneet, ovat valitettavasti kriisin häviäjien joukossa.

Politiikkaa ilman lastenlapsille sopivaa ohjelmaa?

Jopa liittopäivien vaalien alla nuoret eivät tunne, että heidät nähdään poliittisesti. Tämä oli tulos 7000 nuorelle ja nuorelle aikuiselle tehdystä kyselytutkimuksesta, jonka toteutti Hildesheimin yliopiston ja Frankfurtin Goethe-yliopiston tutkimusyhdistys "Childhood - Youth - Family in the Corona Era". Valtakunnallisesta JuCo-tutkimuksesta käy ilmi, että lähes 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että nuorten tilanne ei ole tärkeä politiikassa, ja lähes 65 prosentilla ei ollut tai ei ollut sitä mieltä, että nuorten huolenaiheita kuullaan politiikassa. "Vain selkeällä kurssinmuutoksella voimme antaa lapsillemme ja lapsenlapsillemme takaisin heidän uskonsa turvalliseen ja vauraaseen elämään", tiivistää Bernd Hückstädt, Gradidon taloudellisen biotekniikan akatemian toinen perustaja. "Vasta kun lopetamme jättimäisten velkavuorten kasaamisen seuraaville sukupolville ja jätämme pysyvästi huomiotta nuorison huolenaiheet, kysymykset ja ideat, vanhat ja nuoret saavat mahdollisuuden kulkea tietä kohti parempaa tulevaisuutta solidaarisesti ja toisiinsa luottaen."

Annetaan nuorille ääni

60,4 miljoonaa äänioikeutettua voi äänestää liittopäivien vaaleissa 26. syyskuuta 2021. 2,8 miljoonaa ensikertalaista äänestäjää on vain 4,6 prosenttia äänioikeutetuista. Iäkkäiden kansalaisten äänillä on huomattavasti enemmän painoarvoa. Nuoret saksalaiset -tutkimuksen "Nuoret ja Corona Saksassa: nuori sukupolvi kärsivällisyytensä lopussa" mukaan Corona-kriisillä on ollut pysyvä vaikutus nuorten poliittiseen ymmärrykseen. Tutkimuksen laatija ja perustaja Simon Schnetzer selittää, että monista tutkimukseen osallistuneista oli tullut eksistentiaalisesti ongelmallisia, eivätkä he enää pidä ainoastaan vastuullista ympäristöpolitiikkaa vaan myös kestävää rahoitus- ja talouspolitiikkaa ehdottoman välttämättömänä.

Ihmisen ja ympäristön tulevaisuuden malli perustuu luonnonlakeihin.

Juuri tässä Gradido-malli tulee kuvaan mukaan: Gradido-akatemian riippumattoman tutkimuslaitoksen talousbioniikan asiantuntijat ovat käyttäneet kaksi vuosikymmentä kehittääkseen miljardeja vuosia vanhojen luonnon menestysmallien pohjalta yhteisen hyvän käsitettä, joka perustuu luopumiseen velkarahaperiaatteesta ja Gradidon (GDD) käyttöönottoon. Uudenlaisen talous- ja rahoitusjärjestelmän eettinen perusperiaate on suunnattu "kolminkertaiseen hyvään", jotta yksilölle voidaan luoda parhaat mahdolliset mahdollisuudet elämään ja kehittyä, turvata yhteisön sosiaalinen elämä ja suojella luontoa parhaan kykymme mukaan. Kaikenikäisillä on mahdollisuus saada 1000 gradidoa (GDD) kuukaudessa "aktiivisena perustulona". Vastineeksi he ottavat vastaan tehtäviä yhteisössä, joista he nauttivat ja joissa he näin ollen suoriutuvat hyvin. Yhteisölle arvotaan myös 1000 Gradido (GDD) henkilöä ja kuukautta kohti, mikä tekee veroista tarpeettomia. Kolmantena pilarina on vielä 1000 Gradido, joka nostetaan kuukausittain ympäristörahastoon ja joka on omistettu luonnonsuojeluun. Luonnonkatastrofit, kuten äskettäiset tulvavahingot, eivät siis enää välttämättä johda taloudellisiin katastrofeihin.

Muutos kapinan sijaan

Nuoret tuntevat olevansa pettyneitä ja laiminlyötyjä politiikassa, erityisesti Coronan kriisin jälkeen. "Nuorilla on tunne, että politiikka ei välitä heistä", nuorisotutkija Simon Schnetzer kertoo ja varoittaa. "Sukupolvi, joka on saanut kokemuksen siitä, että kaduille menemällä voi vaikuttaa, kapinoi ennemmin tai myöhemmin. Nyt puuttuu vain se tietty kipinä, joka sytyttää tämän tunnelman."

Tällaisia "kipinöitä" tulee politiikasta joukoittain. Ne ovat oireita kuolevasta järjestelmästä, joka tarvitsee kiireellisesti muutosta. Tunnettu itävaltalainen muistitaiteilija ja koulutusjärjestelmien suunnittelija Ricardo Leppe, joka on auttanut kymmeniätuhansia opiskelijoita kehittämään koko potentiaaliaan, kannustaa Gradido-podcastissa aloittamaan tehokkaimmista kohdista: "Jos rahoitusjärjestelmä ja koulutusjärjestelmä muuttuvat, kaikki muuttuu. Uskon, että nämä ovat kaksi tärkeintä kiinnekohtaa, jos haluamme luoda uuden tulevaisuuden - tai pikemminkin olemme jo keskellä sitä."

Gradido-akatemian toimitusjohtaja Margret Baier kutsuu nuoria nimenomaisesti luomaan yhdessä elämisen arvoisen tulevaisuuden: "jotta nuorison täysin ymmärrettävä protesti ja kapina nykyisiä olosuhteita vastaan kasvaa aktiiviseksi yhteiseksi kestävän tulevaisuuden mallin luomiseksi kaikkia sukupolvia varten - "suureksi yhteistyöksi", joka hyödyttää koko ihmiskunnan perhettä".

Gradido-mallin yksityiskohdat ja Gradido-podcast osoitteessa www.gradido.net

Tietoa Gradido Akatemiasta
Gradido Academy for Economic Bionics on kehittänyt vaihtoehtoisen "yhteisen hyvän valuutan", jonka mallina on luonto. Luonto noudattaa sääntöä, jonka mukaan vain siellä, missä jokin häviää, voi syntyä jotain uutta, ja näin ollen pitkän aikavälin kehitys (evoluutio) on mahdollista. Sen menestysresepti on "elämän kiertokulku". Jos meidänkin taloutemme noudattaisi tätä luonnollista sykliä, se ratkaisisi käytännössä kaikki maailman rahaan liittyvät ongelmat, sanovat talousbioniikan asiantuntijat. Gradido-malli perustuu ajatukseen, jonka mukaan jokainen henkilö ja myös jokainen valtio saa tuloja, jotka on luotu luottoperusteisesti. Näin se voi hoitaa kaikki tehtävänsä keräämättä veroja. Deflaatio tai inflaatio ovat menneisyyttä. Talous vapautuu jatkuvasta kasvupakosta, ja rahoitusjärjestelmän romahduksen vaara on vihdoin torjuttu. (www.gradido.net)

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner