Gradido presenteert een economisch systeem geschikt voor kleinkinderen

Jeugd zonder politieke relevantie?

Künzelsau,18.08.2021 - Heeft onze jeugd geen lobby? In de aanloop naar de federale verkiezingen beklagen steeds meer jongeren zich erover dat de gevestigde partijen hun geen overtuigend toekomstperspectief bieden. Want zij hebben noch een oplossingsmodel voor de groeiende schuldenberg, noch voor het stabiliseren van de arbeidsmarkt - om nog maar te zwijgen van een duurzaam onderwijsmodel of een overtuigend programma voor natuurbehoud. De Gradido Academie voor Economische Bionica pakt al deze relevante punten aan met haar (r)evolutionair economisch en financieel model. Het "Gradido-model", dat gebaseerd is op de afschaffing van het schuldgeldbeginsel, de invoering van de gemeenschappelijke munt Gradido, het "actieve basisinkomen" en een compensatie- en milieufonds, laat precies die perspectieven zien die in de verkiezingsprogramma's ontbreken.

Jongeren vrezen voor hun toekomst

De crisis in Corona heeft de vele fouten aan het licht gebracht die gedurende tientallen jaren zijn gemaakt op het gebied van onderwijs, gezin, gezondheid en economisch en financieel beleid. Jongeren, die niet alleen te lijden hebben gehad onder talloze beperkingen van hun onderwijsmogelijkheden en ontwikkelingskansen, maar ook hun hoop op een leefbare toekomst zagen afnemen, behoren helaas tot de grote verliezers van de crisis.

Politiek zonder een programma dat geschikt is voor kleinkinderen?

Zelfs in de aanloop naar de Bondsdagverkiezingen voelen jongeren zich niet politiek gezien. Dit was het resultaat van een enquête onder 7000 adolescenten en jonge volwassenen, uitgevoerd door de onderzoeksvereniging "Kindertijd - Jeugd - Gezin in het Corona-tijdperk" van de Universiteit van Hildesheim en de Goethe-Universiteit Frankfurt. Uit de landelijke "JuCo Study" blijkt: bijna 60 procent van de respondenten zegt de indruk te hebben dat de situatie van jongeren niet belangrijk is voor de politiek en bijna 65 procent heeft niet of nauwelijks de indruk dat er in de politiek naar de zorgen van jongeren wordt geluisterd. "Alleen met een duidelijke koerscorrectie kunnen wij onze kinderen en kleinkinderen het vertrouwen teruggeven in een vervuld leven in veiligheid en welvaart", vat Bernd Hückstädt, medeoprichter van de Gradido Academie voor Economische Biotechnologie, samen. "Pas als we ophouden gigantische schuldenbergen op te stapelen voor de volgende generaties en de zorgen, vragen en ideeën van onze jeugd blijvend negeren, krijgen ouderen en jongeren de kans om in solidariteit en vertrouwen in elkaar de weg naar een betere toekomst te bewandelen."

De jeugd een stem geven

Bij de Bondsdagverkiezingen op 26 september 2021 mogen 60,4 miljoen kiesgerechtigden hun stem uitbrengen. De 2,8 miljoen kiezers die voor het eerst stemmen, maken slechts 4,6% uit van de kiesgerechtigden. De stemmen van oudere burgers leggen aanzienlijk meer gewicht in de schaal. Volgens de studie "Jonge Duitsers en Corona in Duitsland: de jonge generatie aan het einde van haar geduld" heeft de Corona-crisis een blijvende invloed gehad op het politieke inzicht van jongeren. De auteur en oprichter van de studie, Simon Schnetzer, legt uit dat veel van de ondervraagden existentieel problematisch zijn geworden en bijgevolg niet langer alleen een verantwoord milieubeleid, maar ook een duurzaam financieel en economisch beleid als absoluut noodzakelijk beschouwen.

Het toekomstmodel voor mens en milieu is gebaseerd op natuurwetten

Dit is precies waar het Gradido-model om de hoek komt kijken: Op basis van succesmodellen uit de natuur die miljarden jaren oud zijn, hebben de economische bionica-experts van het onafhankelijke onderzoeksinstituut van de Gradido Academie gedurende twee decennia gewerkt aan de ontwikkeling van het concept van het algemeen welzijn, dat gebaseerd is op het afzweren van het schuld-geld-principe en het invoeren van de Gradido (GDD). Het ethische grondbeginsel van het nieuwe type economisch en financieel systeem is gericht op het "Drievoudig Goed" om de best mogelijke kansen op leven en ontwikkeling voor het individu te creëren, het sociale leven van de gemeenschap veilig te stellen en de natuur naar beste vermogen te beschermen. Mensen van alle leeftijden hebben de mogelijkheid om 1000 Gradido (GDD) per maand te ontvangen als een "Actief Basisinkomen". In ruil daarvoor nemen zij taken op zich in de gemeenschap die zij graag doen en dus goed doen. Voor de gemeenschap wordt ook 1000 Gradido (GDD) per persoon en per maand uitgetrokken, wat belastingen overbodig maakt. De derde pijler is nog eens 1000 Gradido, die maandelijks wordt opgenomen voor een milieufonds en bestemd is voor de bescherming van de natuur. Natuurrampen zoals de recente elementaire overstromingsschade leiden dus niet meer noodzakelijk tot economische rampen.

Transformatie in plaats van rebellie

Jongeren voelen zich teleurgesteld en verwaarloosd door de politiek, vooral sinds de Corona-crisis. "Jongeren hebben het gevoel dat de politiek zich niets van hen aantrekt", meldt jeugdonderzoeker Simon Schnetzer, en waarschuwt. "Een generatie die de ervaring heeft gehad dat je een verschil kunt maken als je de straat op gaat, zal vroeg of laat in opstand komen. Het enige wat nu nog ontbreekt is die bepaalde vonk die deze stemming doet ontbranden."

Dergelijke "vonken" worden door de politiek massaal afgegeven. Het zijn symptomen van een stervend systeem dat dringend aan verandering toe is. De bekende Oostenrijkse geheugenkunstenaar en ontwerper van onderwijssystemen Ricardo Leppe, die tienduizenden studenten heeft geholpen om hun volledige potentieel te ontwikkelen, moedigt in de Gradido-podcast aan om op de meest effectieve punten te beginnen: "Als het financiële systeem en het onderwijssysteem veranderen, dan zal alles veranderen. Ik geloof dat dit de twee belangrijkste ankerpunten zijn als we een nieuwe toekomst willen creëren - of liever gezegd, we zitten er middenin."

Margret Baier, directeur van de Gradido Academie, nodigt de jongeren uitdrukkelijk uit om samen een toekomst te creëren die de moeite waard is: "zodat het volkomen begrijpelijke protest en de rebellie van de jeugd tegen de bestaande omstandigheden uitgroeit tot een actieve co-creatie van een duurzaam toekomstmodel voor alle generaties - een 'Grote Samenwerking' ten voordele van de hele menselijke familie".

Details van het Gradido-model en de Gradido-podcast op www.gradido.net

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner