Gradido przedstawia system ekonomiczny odpowiedni dla wnuków

Młodzież bez znaczenia politycznego?

Künzelsau, 18.08.2021 - Czy nasza młodzież nie ma lobby? W okresie poprzedzającym wybory federalne coraz więcej młodych ludzi skarży się, że partie o ugruntowanej pozycji nie oferują im przekonujących perspektyw na przyszłość. Nie mają bowiem ani modelu rozwiązania problemu rosnącego zadłużenia, ani ustabilizowania rynku pracy - nie mówiąc już o zrównoważonym modelu edukacji czy przekonującym programie ochrony przyrody. Akademia Bioniki Ekonomicznej Gradido zajmuje się wszystkimi tymi kwestiami dzięki swojemu (r)ewolucyjnemu modelowi ekonomicznemu i finansowemu. Model Gradido, oparty na zniesieniu zasady pieniądza dłużnego, wprowadzeniu waluty dobra wspólnego Gradido, "Aktywnego Dochodu Podstawowego" oraz funduszu kompensacyjnego i ekologicznego, pokazuje właśnie te perspektywy, których brakuje w programach wyborczych.

Młodzież obawia się o swoją przyszłość

Kryzys w Coronie ujawnił wiele błędów, które popełniano przez dziesięciolecia w zakresie edukacji, polityki rodzinnej, zdrowotnej, gospodarczej i finansowej. Młodzi ludzie, którzy nie tylko doznali niezliczonych ograniczeń w zakresie szans edukacyjnych i możliwości rozwoju, ale także stracili nadzieję na godną przyszłość, są niestety w czołówce przegranych kryzysu.

Polityka bez programu odpowiedniego dla wnuków?

Nawet w okresie poprzedzającym wybory do Bundestagu młodzi ludzie nie czują się politycznie widoczni. Tak wynika z badania przeprowadzonego wśród 7000 nastolatków i młodych dorosłych przez stowarzyszenie badawcze "Dzieciństwo - młodzież - rodzina w epoce Corony" na Uniwersytecie w Hildesheim i Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie. Z ogólnokrajowego badania "JuCo" wynika, że prawie 60 procent respondentów ma wrażenie, że sytuacja młodych ludzi nie jest ważna dla polityki, a prawie 65 procent nie ma lub ma raczej wrażenie, że problemy młodych ludzi są słyszane w polityce. "Tylko dzięki wyraźnej korekcie kursu możemy przywrócić naszym dzieciom i wnukom wiarę w spełnione życie w bezpieczeństwie i dobrobycie" - podsumowuje Bernd Hückstädt, współzałożyciel Akademii Biotechnologii Ekonomicznej Gradido. "Tylko wtedy, gdy przestaniemy piętrzyć gigantyczne góry długów dla kolejnych pokoleń i trwale ignorować troski, pytania i pomysły naszej młodzieży, starsi i młodsi będą mieli szansę solidarnie i z zaufaniem do siebie kroczyć drogą ku lepszej przyszłości".

Udzielanie głosu młodzieży

W wyborach do Bundestagu 26 września 2021 roku może wziąć udział 60,4 mln uprawnionych do głosowania. 2,8 miliona wyborców głosujących po raz pierwszy stanowi zaledwie 4,6% uprawnionych do głosowania. Głosy starszych obywateli mają znacznie większą wagę. Według badania Young Germans "Youth and Corona in Germany: the young generation at the end of its patience" (Młodzież i korona w Niemczech: młode pokolenie u kresu cierpliwości) kryzys związany z koroną wywarł trwały wpływ na rozumienie polityki przez młodych ludzi. Autor i twórca badania, Simon Schnetzer, wyjaśnia, że wielu badanych zaczęło odczuwać problemy egzystencjalne i w konsekwencji przestało postrzegać jako absolutnie konieczną nie tylko odpowiedzialną politykę środowiskową, ale także zrównoważoną politykę finansową i gospodarczą.

Przyszły model człowieka i środowiska jest oparty na prawach naturalnych

Właśnie w tym miejscu pojawia się model Gradido: Bazując na naturalnych modelach sukcesu, które liczą sobie miliardy lat, eksperci bioniki ekonomicznej z niezależnego instytutu badawczego Akademii Gradido poświęcili dwie dekady na opracowanie koncepcji dobra wspólnego, która opiera się na odejściu od zasady pieniądza dłużnego i wprowadzeniu Gradido (GDD). Podstawową zasadą etyczną nowego typu systemu ekonomiczno-finansowego jest ukierunkowanie na "potrójne dobro", aby stworzyć jednostce jak najlepsze możliwości życia i rozwoju, zabezpieczyć życie społeczne wspólnoty oraz chronić przyrodę najlepiej jak potrafimy. Osoby w każdym wieku mają możliwość otrzymania 1000 Gradido (GDD) miesięcznie jako "Aktywny Dochód Podstawowy". W zamian za to podejmują się zadań we wspólnocie, które sprawiają im przyjemność i które dobrze wykonują. Na rzecz społeczności pobiera się również 1000 Gradido (GDD) na osobę i miesiąc, co sprawia, że podatki stają się zbędne. Trzeci filar to kolejne 1000 Gradido, które jest co miesiąc pobierane na fundusz ekologiczny i przeznaczane na ochronę przyrody. Klęski żywiołowe, takie jak niedawne elementarne szkody powodziowe, nie muszą już zatem prowadzić do katastrof gospodarczych.

Transformacja zamiast buntu

Młodzi ludzie czują się rozczarowani i zaniedbani przez politykę, zwłaszcza od czasu kryzysu w Coronie. "Młodzi ludzie mają poczucie, że polityka ich nie obchodzi" - mówi Simon Schnetzer, badacz młodzieży, i ostrzega. "Pokolenie, które doświadczyło, że można coś zmienić, wychodząc na ulice, prędzej czy później się zbuntuje. W tej chwili brakuje tylko tej iskry, która rozpali ten nastrój".

Takich "iskier" dostarcza polityka w dużych ilościach. Są to symptomy umierającego systemu, który pilnie potrzebuje transformacji. Znany austriacki artysta pamięci i projektant systemów edukacyjnych Ricardo Leppe, który pomógł dziesiątkom tysięcy uczniów rozwinąć w pełni swój potencjał, w podcaście Gradido zachęca, by zaczynać od najbardziej efektywnych punktów: "Jeśli zmieni się system finansowy i system edukacji, to zmieni się wszystko. Uważam, że są to dwa główne punkty zaczepienia, jeśli chcemy stworzyć nową przyszłość - a raczej jesteśmy w jej środku."

Margret Baier, dyrektor zarządzający Akademii Gradido, wyraźnie zachęca młodych ludzi do współtworzenia przyszłości wartej wspólnego życia: "aby całkowicie zrozumiały protest i bunt młodzieży przeciwko istniejącym warunkom przerodził się w aktywne współtworzenie modelu zrównoważonej przyszłości dla wszystkich pokoleń - 'Wielkiej Współpracy' dla dobra całej rodziny ludzkiej".

Szczegółowe informacje na temat modelu Gradido i podcastu Gradido na stronie www.gradido.net

O Akademii Gradido
Akademia Bioniki Gospodarczej Gradido opracowała alternatywną "wspólną dobrą walutę" w oparciu o modele przyrodnicze. Natura kieruje się zasadą, że tylko tam, gdzie coś przemija, może pojawić się coś nowego, a zatem możliwa jest długofalowa poprawa (ewolucja). Jego receptą na sukces jest "cykl życia". Gdyby nasza gospodarka również podążała tym naturalnym cyklem, to według oceny biologów ekonomicznych praktycznie wszystkie problemy monetarne świata mogłyby zostać rozwiązane. Model Gradido opiera się na założeniu, że nie tylko każda osoba, ale również każde państwo otrzymuje dochody generowane na zasadzie kredytu. Może więc wykonywać wszystkie swoje zadania bez konieczności pobierania podatków. Deflacja lub inflacja należą do przeszłości. Gospodarka zostaje uwolniona od ciągłego przymusu wzrostu, niebezpieczeństwo załamania się systemu finansowego zostaje w końcu zażegnane. (www.gradido.net)

Powiadomienie o plikach cookie WordPress przez Real Cookie Banner