A gasztronómiának "aktív alapjövedelemre" van szüksége

Kiütés a Lockdownon keresztül?

Künzelsau, 11.11.2020 - Az újabb zárlat igazi horror-forgatókönyv elé állítja a vendéglátóipart. Az iparág elképzelhetetlen mértékű csődhullámra számít. Az idei kirívó forgalomcsökkenés miatt az éttermek, kávézók, kocsmák, bárok, vendéglátóhelyek és rendezvényhelyszínek egyharmadát a kihalás fenyegeti. És a tendencia növekvőben van. A veszélyeztetett vállalkozások közül sok, számtalan munkahelyet és szakmunkásképzőt magában foglaló vállalkozás nem menthető meg tartósan a felajánlott "novemberi támogatással". A vendéglátósok mindössze 24 százaléka hisz még mindig abban, hogy decemberben újra kinyit. Háromnegyedük feltételezi, hogy a karácsonyi üzletük is a működési tilalom áldozatává válik - és lemondással, dühvel vagy puszta kétségbeeséssel reagálnak. Ahhoz, hogy az iparág teljes összeomlását el lehessen kerülni, alapvetően új válságkezelő és létbiztonságot biztosító intézkedésekre van szükség. A Gradido Academy for Economic Bionics erre a célra egy újfajta gazdasági és pénzügyi rendszert fejlesztett ki. A Gradido modell a jelenlegi adósságpénz elvétől való elfordulással, a pénzteremtés innovatív megközelítésével és az "aktív alapjövedelemmel" ígéretes kiutat mutat a válságból.

A szövetségek, szakszervezetek és az érintettek panaszokkal, petíciókkal és gyújtó levelekkel hangosan és félreérthetetlenül felhívják a figyelmet az újabb zárlat következményeire a vendéglátóiparban. Kételkednek a nyilvános helyiségekből a magánhelyiségekbe történő áthelyezéssel kapcsolatos intézkedések értelmében, és rendkívül csalódottak, hogy nem értékelik a vendégek maximális biztonságát szolgáló, kidolgozott koncepciókat és nagy pénzügyi befektetéseket. Az iparág képviselői is minden erejükkel kongatják a vészharangot, mert az újabb bezárások miatt számtalan vállalkozás áll a végleges megszűnés előtt. Nemcsak a közvetlenül érintettek munkahelyei vannak veszélyben, hanem a kapcsolódó ellátási láncok, sörfőzdék és ital-nagykereskedők számos alkalmazottjának megélhetése is. A tanoncokra is lesújtó kilátások várnak. A Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége (DIH) felméréséből kiderült, hogy a vendéglátóipar az új képzési évben valószínűleg 30 százalékkal kevesebb szakmunkástanulói helyet tud majd kínálni, mint az előző évben.

Bernd Hückstädt, a Gradido Academy for Business Bionics társalapítója növekvő aggodalommal tekint erre a fejleményre: "Nem stabilizálhatjuk gazdaságunkat azzal, hogy szédítő mennyiségű áthidaló támogatást ígérünk egyfajta gyorssegélyként minden olyan iparágnak, amely idén ki lesz tiltva a szakmából. Egyrészt senki sem tudja, hogy ki fogja valaha is visszafizetni az így keletkezett adóssághegyeket. Másrészt ez a látszólag pazarló "gyorssegély" nem is jut el minden érintetthez, ráadásul eleve elégtelen, és egyáltalán nem teremt perspektívát." A Gradido Akadémia gazdasági bionikai szakértőinek véleménye szerint a gazdaság és a politika előtt álló jelenlegi óriási kihívások csak a fenntartható és unokabarát gazdasági és pénzügyi rendszer felé fordulással oldhatók meg.

A Gradido modell

A Gradido Academy for Economic Bionics 20 éves kutatómunkája során kifejlesztette az azonos nevű szilárd és fenntartható gazdasági és pénzügyi rendszert. A természet alapvető törvényein alapul, és következésképpen az adósságpénz uralkodó elvének elhagyását is előírja. Hückstädt kifejti: "A régi pénzügyi rendszerben az egyik személy hitele elkerülhetetlenül egy másik személy adóssága. A természet azonban nem ismer adósságot. Következésképpen a Gradido (GDD) közös jóvalutát mindenki számára hitelként hozzák létre, anélkül, hogy adósságot keletkeztetnének. Az olyan gazdasági válságokat, mint amilyet jelenleg is tapasztalunk, a Gradido modellel a jövő generációk terhelése nélkül lehetne kezelni."

Az "aktív alapjövedelem" megélhetési biztonságot nyújt

Az "aktív alapjövedelem" a "feltétel nélküli részvétel" gondolatából ered. Minden személy számára havonta 1000 Gradido (GDD) a közjavak valutájából alapjövedelemként rendelkezésre áll. Egy gradido egy euró értékének felel meg. Havonta legfeljebb 50 óra díjazása 20 GDD-vel történik. Ez az összeg a megélhetést biztosító alapösszeg, amely kiegészíthető más jövedelmekkel. Az "Aktív Alapjövedelem" előnyeit igénybe venni kívánók bármely életkorban hozzájárulhatnak a közösséghez személyes tehetségükkel, hajlamaikkal és lehetőségeikkel. Így még szakmai válság idején is elérhető az alapjövedelem anélkül, hogy kérelmezni vagy átesni egy rászorultsági vizsgálaton. Ezenkívül a "feltétel nélküli részvétellel" járó "aktív alapjövedelem" koncepciója figyelembe veszi azt a felismerést is, hogy a jövőbeni foglalkoztatási életrajzok - a gazdasági és pénzügyi válságoktól teljesen függetlenül - mindig lesznek megszakítások vagy akár hiányosságok. A Gradido alapjövedelemnek köszönhetően a felfordulás ilyen szakaszai elveszítik egzisztenciális borzalmukat.

"Feltétel nélküli részvétel" az élet minden szakaszában

Az "aktív alapjövedelemért" mindenki olyan feladatot vállalhat, amelyet szívesen végez. Itt is tevékenykedhetett a kiszabott "foglalkozási tilalom" alatt. A "Feltétel nélküli részvétel" elve azon az érzésen túl, hogy az élet és a karrier minden szakaszában értelmes tevékenységet folytathat, új szenvedélyek és célok felfedezésének lehetőségét is magában rejti. Egzisztenciális félelem nélkül mindenki azt teheti, amit szívből szeretne - más szóval, követheti belső hivatását. Az alkotás öröme a legjobb előfeltétele annak, hogy minden szinten sikeresek legyünk.

Háromszoros jólét és háromszoros pénzteremtés

A Gradido etikai alapelve az egyén jólétének a közösség és a nagyobb egész - a természet és a környezet - jólétével való összehangolásán alapul. Az egyén része a közösségnek, az államnak, ez pedig része a "nagy egésznek", az ökoszisztémának. Ennek megfelelően fejenként 3 × 1 000 gradido kerül kiosztásra. egyenként 1 000 Gradido az "Aktív Alapjövedelem", az állami költségvetés és a Kiegyenlítési és Környezetvédelmi Alap számára.

A Gradido filozófia

"A mi elképzelésünk a "közjóról" az, hogy minden ember mindenkor megkapja az élet minden szükségletét, és tudja, hogy kívánságait és aggodalmait elfogadják" - magyarázza a modell egyik alapelvét Margret Baier, a Gradido Academy társalapítója és ügyvezető igazgatója. Hozzáteszi: "Csak akkor alakul ki a válságok leküzdéséhez szükséges szolidaritás és felelősségtudat, ha mindenki a közösség élő részévé válhat. Egy olyan helyzetben, mint amilyenben ma vagyunk, rugalmasan tudnánk reagálni a védelmi intézkedésekre anélkül, hogy pénzügyi nehézségeket okoznánk. Sokkal differenciáltabb megoldásokat találhatunk, és a végzetes nemkívánatos hatásokat a minimálisra csökkenthetjük, ha a Gradido modell precedenst teremt."

A teljes "Gradido-modell" részletei a következő címen érhetőek el https://gradido.net

A Gradido Akadémiáról
A Gradido Academy for Economic Bionics kifejlesztett egy alternatív "közjó valutát", amely a természet mintájára készült. A természet azt a szabályt követi, hogy csak ott, ahol valami elmúlik, keletkezhet valami új, és így hosszú távú fejlődés (evolúció) lehetséges. A siker receptje az "élet körforgása". Ha a mi gazdaságunk is ezt a természetes ciklust követné, az a gazdasági bionika szakértői szerint gyakorlatilag a világ összes pénzzel kapcsolatos problémáját megoldaná. A Gradido modell azon az elképzelésen alapul, hogy nemcsak minden személy, hanem minden állam is kap egy hitelalapon létrehozott jövedelmet. Ezzel minden feladatát adóbeszedés nélkül is el tudja látni. A defláció vagy az infláció már a múlté. A gazdaság megszabadul az állandó növekedési kényszertől, a pénzügyi rendszer összeomlásának veszélye végre elhárul. (www.gradido.net)

WordPress Cookie-értesítés a Real Cookie Banner által