Natuur- en milieubescherming met een succes systeem

Gradidomodel volgt "cyclus van het leven

Künzelsau,16.11. 2021 - Hoopvol en bezorgd tegelijk wachten de mensen op de uitvoering van dringend noodzakelijke natuurbehouds- en milieubeschermingsmaatregelen, niet alleen in dit land. Verantwoordelijkheid voor het gebruik van natuurlijke hulpbronnen gaat samen met de droom van een gezonde wereld voor onze kinderen en toekomstige generaties. De zorgelijke vraag blijft wie de kosten van een dergelijke ommekeer zal moeten dragen. Zou de prijsexplosie van verwarmings-, benzine- en elektriciteitskosten kunnen aanhouden en er, samen met de hoge kosten van een gezonde voeding en eerlijk geproduceerde consumptiegoederen, toe leiden dat nog meer mensen financieel volledig aan hun lot worden overgelaten? Zullen alleen de grootverdieners die zich moeiteloos energiezuinige huizen, milieuvriendelijke auto's, biologisch geteeld voedsel, eerlijk geproduceerde kleding, maar ook bus- en treinkaartjes tegen elke prijs kunnen veroorloven, serieus uitgevoerde milieubeschermingsmaatregelen toejuichen? Noch de zittende politici, noch degenen die in de toekomst zullen regeren, lijken een sociaal aanvaardbare oplossing voor het probleem in gedachten te hebben. Het bestaande monetaire en economische systeem zou zo kunnen worden omgevormd dat de kosten van natuurbehoud en milieubescherming gedekt worden zonder dat de mensen nog meer moeten betalen. De economische bionica-experts van de Gradido-academie hebben een financieel systeem ontwikkeld waarbij de onontbeerlijke investeringen voor de bescherming en het herstel van de aarde ten laste komen van een compensatie- en milieufonds (AUF). Het hiervoor benodigde geldbedrag wordt gecreëerd zonder schulden te maken.

Succes modellen van de natuur in plaats van schuld geld principe

Op basis van de succesrecepten van de natuur die al miljarden jaren worden beproefd, hebben deskundigen op het gebied van de economische bionica het Gradidomodel ontwikkeld als concept voor een nieuw soort economisch en financieel systeem. Het is gericht op "worden en vergaan", wat bepalend is voor de eeuwigdurende gezonde cyclus in de natuur. In feite betekent dit dat de gemeenschappelijke goede munt Gradido (GDD) - als betaalmiddel van de toekomst - voor iedere burger op kredietbasis wordt gecreëerd en mettertijd slinkt. Dit verandert het huidige schuld-geld principe in een plussum principe waarbij iedereen wint. Volgens de decennialange analyses van de economische bionica moet een financieel systeem waarvan de basis is dat het krediet van de een de schuld van de ander moet zijn, onvermijdelijk falen. Dit "nulsom-principe" dwingt tot een destructief antagonisme tussen mensen, terwijl het "plus-som-principe" leidt tot vreedzame solidariteit tussen alle sociale klassen en generaties.

Het 'drievoudige goed' voor een leven dat het waard is geleefd te worden

De munt voor het algemeen welzijn Gradido (GDD) wordt gecreëerd door en voor elke individuele burger van de aarde. In de wetenschap dat het leven in de toekomst alleen mogelijk is als niet alleen ieder mens, maar ook de aarde goed en voldoende verzorgd wordt, is de geldcreatie gericht op het zogenaamde 'Drievoudig Welzijn': 1000 Gradido worden gecreëerd voor het levensonderhoud en zijn als 'Actief Basisinkomen' beschikbaar voor ieder mens, ongeacht leeftijd en beroep. 1000 Gradido worden gecreëerd voor de staatsbegroting om de nodige infrastructuur en voldoende gezondheidszorg te waarborgen. Het laatste, maar uiterst belangrijke derde deel van 1000 Gradido vloeit rechtstreeks naar het egalisatie- en milieufonds (AUF) om de bestaande schade aan de aarde te herstellen en verdere schade aan onze planeet te voorkomen. De geplande vergankelijkheid maakt van Gradido een zelfregulerend systeem dat de hoeveelheid geld en dus de prijzen constant houdt.

Natuurbehoud voor iedereen

"De ingenieuze succesrecepten van de natuur, die wij in het Gradidomodel hebben geïntegreerd, zorgen ervoor dat verstandige milieubeschermingsconcepten zonder problemen en zonder lasten voor de burgers kunnen worden gefinancierd. De uit het milieufonds gefinancierde maatregelen maken het mogelijk dat alle mensen ter wereld toegang hebben tot schoon water en gezond GGO-vrij voedsel en kleding. Iedereen, ongeacht zijn inkomen, heeft baat bij de bescherming en het behoud van onze natuurlijke rijkdommen", verklaart Bernd Hückstädt, medeoprichter van de Gradido Academie en een gepassioneerd economisch bioloog. "Omdat in een handvol gezonde humus, meer levende wezens in symbiose samenleven dan er mensen zijn op de wereld. Met deze kennis en de daaruit voortvloeiende know-how kunnen waarschijnlijk driemaal zoveel mensen van biologisch voedsel van hoge kwaliteit worden voorzien".

Duurzame consumptie mag geen luxe zijn

In een recente studie over de oorzaken van milieuvriendelijk of milieuschadelijk consumentengedrag stelt ook het Duitse federale milieuagentschap dat een morele verplichting tot duurzame huishoudens alleen kan worden geëist van die consumenten die het zich kunnen veroorloven. Een hoog inkomen en grote welvaart bieden bijvoorbeeld aanzienlijk betere kansen voor een duurzame levensstijl wanneer het gaat om maatregelen die hoge investeringskosten vergen - zoals de installatie van een fotovoltaïsch systeem, de optimalisering van het verwarmingssysteem, de isolatie van het huis of de keuze van de beste efficiëntieklasse bij de aankoop van nieuwe elektrische apparaten. "Het Gradidomodel zorgt ervoor dat ieder van ons het zich kan veroorloven om op een natuur- en milieubewuste manier te leven. Op die manier kunnen wij onze aarde de zorg geven die zij nodig heeft, zodat wij allen een goede toekomst op deze planeet hebben," moedigt ons de eigenares van de Gradido Academie, Margret Baier, aan. Het Gradidomodel, dat gedurende meer dan 20 jaar in haar onafhankelijke onderzoeksinstituut is ontwikkeld, is op deze hoopvolle visie gebaseerd.

Grote samenwerking voor het behoud van de Aarde

Om met zoveel mogelijk mensen in gesprek te komen over hoe succesvolle natuurbescherming en milieubescherming kunnen worden bereikt met behulp van de gemeenschappelijke goede munt Gradido en het nieuwe economische en financiële systeem dat daarbij hoort, nodigt de Academie u uit voor een 'Grote Samenwerking van levensbevestigende mensen en krachten'. Samenwerking, symbiose, is het heersende principe van de levende natuur. En samen, als een menselijke familie, kunnen we slagen in de vreedzame transformatie van het ineenstortende financiële en economische systeem naar een levens- en milieuvriendelijk alternatief.

Details over het Gradido model en de Gradido podcast op www.gradido.net

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)