Hur naturen revolutionerar vårt ekonomiska system

Bernd von Gradido är gäst hos Simon Rilling. Det spännande samtalet handlar om:💡 De 3 fatala bristerna i det nuvarande finansiella systemet som är bundna att orsaka fattigdom, krig och miljöförstöring.💡 De 3 viktiga naturlagarna som ekonomin ignorerar och därför upprepade gånger orsakar kollapser (t.ex. krig).💡 Den lösning som logiskt följer av detta, för globalt välstånd och fred i harmoni med naturen.

Integrerad samarbetsplattform väntas i april

Vi vill ha vår nya samarbetsplattform online i april/maj 2024. Den är integrerad i Gradido-kontot. Efter en testfas i Gradido Academy kommer den att bli en fast komponent i alla decentraliserade Gradido-servrar.

Gradido 2.0 - Decentraliserad Gradido Server

Gradido blir decentraliserat! Med Gradido 2.0 kan vi nu uppfylla många deltagares önskan om att organisera sin community självständigt. Detta tar oss ett stort steg närmare drömmen om ett mänskligt, decentraliserat ersättningssystem.

Favoritstad 14 - Trots lärarbrist: elever blir genier

Det råder brist på lärare i Tyskland. Enligt PISA-studien kan en fjärdedel av eleverna inte läsa, skriva och räkna ordentligt. Detta märks även i Lieblingsstadt. För Michael Miteinand, stadens engagerade borgmästare, är detta en outhärdlig situation. Favoritstadsbor hittar lösningen.

Favoritstad 10 - Staden blir säker igen

Uppmuntrad av framgången med det "stora samarbetet mellan klubbar" föreslår borgmästare Michael Miteinand ett "stort samarbete för säkerhet". Polis, säkerhetsföretag, idrottsklubbar, fitnessstudior, motorcykelklubbar och intresserade medborgare kommer samman.

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies