Grote Samenwerking: schone energie voor gedecentraliseerde zelfvoorziening

Gast: Harald Reichl

Stroomuitval en black-out zijn onderwerpen die steeds meer media-aandacht krijgen. Velen van ons vragen zich af hoe het leven er in zo'n noodsituatie uit zou zien en hoe wij ons kunnen beschermen tegen de ernstige gevolgen. Hoe kunnen wij ons onafhankelijk maken van gecentraliseerde structuren en zo dichter bij de droom van een vrij leven komen?

De grote en complexe energienetwerken worden meer en meer de achilleshiel van de hele beschaving. Zijn wij als individuele mensen überhaupt in staat om ons te bevrijden uit de afhankelijkheid van dergelijke machtige structuren? Zou een gedecentraliseerde energievoorziening misschien een veel rechtvaardiger wereld voor alle mensen mogelijk maken?

Onze gast van vandaag, Harald Reichl, werkte vroeger in de financiële wereld en was een fervent liefhebber van snelle auto's met een hoog brandstofverbruik. Intussen wijdt hij zijn leven volledig aan het opwekken van schone energie. Net zoals Gradido doet op het gebied van geld en het economisch systeem, ondersteunt hij de onafhankelijkheid van mensen met zijn Plasmatec Onderzoeksinstituut. De vereniging zonder winstoogmerk heeft zich ten doel gesteld toegang te verschaffen tot goedkope zelfvoorzienende energie voor een brede groep mensen door middel van innovatieve opwerking van oplaadbare batterijen.

Harald Reichl besefte al vroeg hoeveel elektriciteit en geld er wordt verspild aan de productie van olie en de productie van brandstoffen en richtte in 2012 zijn eerste bedrijf in hernieuwbare energie op. Hij runt zijn eigen huishouden bijna energie-zelfvoorzienend. Hij hielp bij het opzetten van het grootste elektrische autodeelsysteem van Oostenrijk, dat de Klimaatenergieprijs van de Weense Kamer van Koophandel won.

In zijn Plasmatec Research Institute geeft Harald workshops over hoe je je eigen thuisopslagunits kunt bouwen van gerecycleerde batterijen, die kunnen worden aangevuld met zonnepanelen om je eigen elektriciteit te produceren. Dit maakt onafhankelijke energieproductie gedurende een groot deel van het jaar mogelijk.

Een samenwerking van het Onderzoeksinstituut Plasmatec en de Gradido-gemeenschap zou grote mogelijkheden kunnen bieden, omdat we in zo'n Grote Samenwerking met het monetaire systeem en de energievoorziening twee van de belangrijkste pijlers van een humane toekomst in harmonie met de natuur bestrijken.

Elektriciteit is iets dat veel mensen respecteren en liever aan deskundigen overlaten. In deze gevallen neemt het Plasmatec Research Institute het project over. Wie zelf samenwerkt, drukt zijn kosten en verwerft tegelijk waardevolle know-how.

De vorming van netwerken van visionairs en ontwerpers van een toekomst die geschikt is voor kleinkinderen is van enorm belang in een tijd waarin de institutionele machten de onafhankelijkheid van de mensen op repressieve wijze trachten te smoren. Wie wil later de vragen van zijn kinderen en kleinkinderen moeten beantwoorden waarom hij niet in een netwerk heeft gezeten en zijn bijdrage heeft geleverd aan de bevrijding van de menselijke familie? Samen in een 'Grote Samenwerking van levensbevestigende mensen en krachten' creëren we de vreedzame transformatie naar een gezonde, schone en leefbare wereld - voor onszelf en voor toekomstige generaties.

Links:
Plasmatec Instituut
Plasfour

Transcript (automatisch vertaald)

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner