Bra samarbete: stödstrukturer för en hälsosam värld

Gäst: Michael Bubendorf

Politiken och de stora företagen driver globaliseringen med stor kraft. Produktionen av otaliga varor har flyttats till Asien. Därefter transporteras en stor del av den runt halva världen för att säljas. Särskilt under den nuvarande krisen ser vi hur globala leveranskedjor drabbas av allt större förseningar eller till och med kollapsar helt och hållet. Det är först då vi märker att vi är beroende av omvärlden, eftersom vi inte längre kan producera många varor själva. Många vill bort från den anonyma globaliseringen och tillbaka till regionalitet. Med de begränsningar som Corona-åtgärderna medför finns det en önskan om att leva mer självständigt, självbestämt och självansvarigt. Denna växande rörelse ger upphov till en ny medvetenhet om stödstrukturer med tanke på en mänsklig framtid.

Vår gäst i dag är Michael Bubendorf. Han fick nationell uppmärksamhet som styrelseledamot i den schweiziska medborgarrättsrörelsen "Friends of the Constitution". Michael var gäst i det mest kända schweiziska politiska programmet i den offentliga televisionen, där han representerade folkets frihet och självbestämmande inför regeringen. Michael Bubendorf är direktör för ett schweiziskt sjöfartsföretag.

Vänster:
https://verfassungsfreunde.ch/de/
https://www.ozean.ch/
https://www.linkedin.com/in/michael-bubendorf-462208a1

Utskrift (automatiskt översatt)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies