Koncept skupnega dobrega proti krizi na področju oskrbe

Zdravje in skrb za stare in mlade

Künzelsau, 16. oktober 2020 - Pomanjkanje medicinskih sester v tej državi ni prisotno le od krize Corona. V bolnišnicah, domovih za ostarele in domovih za starejše so številni negovalci že več let zaposleni preko svojih zmožnosti. Vse več sorodnikov se podreja zahtevam oskrbe na domu. V nemških bolnišnicah ne morejo več uporabljati številnih postelj za intenzivno nego odraslih in otrok, ker primanjkuje potrebnega osebja. Potrebe po negovalnem osebju je komaj mogoče zadovoljiti, a kljub temu nezadržno naraščajo. Aplavz in tople besede pomagajo prav tako malo kot hvalevredni reformni pristopi, ki jih ni mogoče financirati. Po mnenju strokovnjakov za ekonomsko bioniko iz Akademije Gradido lahko le temeljita reforma dejansko zagotovi rešitev. Edino možnost za humano oskrbo v bolezni in starosti vidijo v inovativnem gospodarskem, finančnem in socialnem sistemu. 

Nemška ura dolga kaže rekordno vrednost

Letos se bodo zvezne in deželne vlade na novo zadolžile za približno 330 milijard evrov. Nemško združenje davkoplačevalcev za leto 2021 napoveduje dodatnih 96 milijard dolga. Prvič v 25-letni zgodovini obstoja Združenja nemških davkoplačevalcev se ura dolga povečuje za več kot 10.000 evrov na sekundo. Glede na to se postavlja vprašanje, v kakšne vrtoglave višave bo načrtovana reforma zdravstvenega varstva, ki jo načrtuje minister za zdravje, dvignila goro dolgov za prihodnje generacije. Po prvih ocenah bo za to porabljenih približno šest milijard evrov davkoplačevalskega denarja. Hkrati potekajo razprave o tem, kako bi lahko napolnili prazne blagajne zdravstvene blagajne. "Vendar takšen pristop ne more voditi do uspeha," pravi Bernd Hückstädt, soustanovitelj Akademije Gradido za ekonomsko bioniko. 

Na akademiji v Künzelsauu v zvezni deželi Baden-Württemberg že več kot 20 let potekajo raziskave, katerih namen je ugotoviti, katere modele narave je mogoče uspešno uporabiti tudi v gospodarstvu. Ena najpomembnejših ugotovitev je: "Dokler je kredit ene osebe nujno dolg druge osebe, ni družbeno sprejemljivega finančnega sistema. S tem sistemom ne moremo premagati sedanjih izzivov - tudi v zvezi s staranjem družbe -." 

Kriza na področju oskrbe zahteva reformo finančnega sistema

Kriza v Coroni je opozorila na tiste, ki so sicer pogosto deležni pozornosti šele takrat, ko sta bolezen in potreba po oskrbi neizbežni. Medicinske sestre in geriatrični negovalci so bili deležni številnih toplih besed in gromkega aplavza. "Vendar še nihče ni našel načina, kako te nepogrešljive ljudi plačati, ceniti, spodbujati in podpirati tako, da bi jih pomoč pri tem ponovno izpolnila," ugovarja Hückstädt. Po podatkih poročila AOK o oskrbi za leto 2019 bo do leta 2030 zaradi staranja prebivalstva potrebnih 130.000 dodatnih oskrbovalcev, ki bodo skrbeli za osebe, ki potrebujejo oskrbo. 

Glede na to, da vse več ljudi zapušča poklic medicinske sestre in da primanjkuje mladih manjka, kar je skoraj nerešljiv problem. "V spremenjenem finančnem sistemu, ki bi sledil naravnim zakonom, bi lahko našli tudi rešitev za potrebno zdravstveno nego in oskrbo, ki bi upoštevala vse in ne bi obremenila prihodnjih generacij," nadaljuje Hückstädt. 

Zdravstvena oskrba je humanitarni imperativ 

Cilj modela Gradido je doseči vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja ZN. Tretji opredeljeni cilj je "zagotoviti zdravo življenje za vse ljudi vseh starosti in spodbujati njihovo dobro počutje". Skupnost Gradido vidi spodbujanje zdravja kot nujnost najgloblje človečnosti: "V modelu Gradido državni proračun vključuje zdravstveno varstvo. Dostop do zdravstvenega varstva je tako zagotovljen brezplačno za vse ljudi. Ljudje se lahko svobodno odločijo, katero obliko zdravstvenega varstva bodo izbrali."

Model Gradido temelji na treh stebrih

  1. Skupno dobro valuta Gradido
  2. Trojno dobro počutje
  3. Aktivni temeljni dohodek / Brezpogojno sodelovanje v življenju skupnosti


Skupno dobro valuta Gradido 

Denar je pravzaprav le računalniške številke v podatkovnih bazah. Izraz "ustvarjanje denarja" izvira iz sveta financ. Opisuje način ustvarjanja denarja, tj. po kakšnih pravilih se številke zapisujejo v računalniške baze podatkov. V starem denarnem sistemu se denar ustvarja z dolgovi, kar pomeni, da je vsota vseh kreditnih stanj enaka vsoti vseh dolgov po svetu. Z Gradidom je denar ustvarjen kot posojilo za vsako osebo brez ustvarjanja dolga. 

Trojno dobro počutje

Gradidovo osnovno etično načelo temelji na usklajevanju blaginje posameznika z blaginjo skupnosti in večje celote - v smislu narave in okolja. Posameznik je del skupnosti, države, ta pa je del celotne slike, ekosistema. Če je eden od teh treh vidikov zanemarjen, bo celoten sistem oslabljen. Na prebivalca se pripravi 3 × 1.000 gradidov. po 1.000 Gradido za aktivni temeljni dohodek, za državni proračun ter za izravnalni in okoljski sklad.

"Aktivni temeljni dohodek" za pomočnike pri vsakodnevni oskrbi 

"Aktivni temeljni dohodek" izhaja iz ideje "brezpogojne udeležbe". Vsakdo, ki jo želi izkoristiti, lahko s svojimi talenti, nagnjenji in možnostmi prispeva k skupnosti v kateri koli starosti. Za vsako osebo je mesečno na voljo 1.000 gradidov (GDD) skupne valute kot osnovni dohodek. En gradido ustreza vrednosti enega evra. Največ 50 ur na mesec se plača z 20 GDD za vsako uro. Ta vsota je osnovni znesek, ki se prišteva k drugim virom dohodka. 

Vsakodnevne storitve oskrbe za ljudi, ki potrebujejo oskrbo, je mogoče zagotoviti z "aktivnim temeljnim dohodkom" - in s tem znatno razbremeniti specializirane delavce za oskrbo ter skrbne sorodnike in blagajne zdravstvenega zavarovanja. Ljudem, ki želijo sodelovati pri oskrbi, so na voljo tudi možnosti za svetovanje in nadaljnje usposabljanje, tako kot na vseh drugih poklicnih področjih.

"Brezpogojno sodelovanje 

Vsaka oseba lahko za "aktivni temeljni dohodek" prevzame nalogo, ki jo rada opravlja. Tako sistem ustvarja najboljše pogoje za uspeh na vseh ravneh. 

Poleg tega lahko vsakdo brez eksistencialne stiske počne tisto, kar si želi početi iz vsega srca - z drugimi besedami, sledi svojemu notranjemu poklicu. Tako bi lahko odpravili velik del civilizacijskih bolezni, povezanih s stresom. Možnost biti aktiven del skupnosti do konca življenja pozitivno vpliva na številne starostne bolezni. 

Zdravstveni sklad za celovito zdravstveno varstvo

V modelu Gradido se državni proračun oblikuje z drugim ustvarjanjem denarja. Ustvarjanje denarja se nanaša na prebivalca. To pomeni, da ima vsaka država enak znesek državnega dohodka na državljana. V Nemčiji je drugi ustvarjeni denar približno enak trenutnemu javnemu proračunu (zveznemu, deželnemu in občinskemu) ter zdravstvenim in socialnim storitvam. Dejansko bo v modelu Gradido za zdravstveno varstvo na voljo več denarja kot prej. Tako bi se lahko bistveno izboljšali delovni pogoji in plače zaposlenih v zdravstveni negi. 

Odprava načela dolžniškega denarja ustvarja solidarnost med generacijami

Margret Baier, direktorica Akademije Gradido, poudarja, da bi "naše skupno življenje lahko dobilo povsem novo kakovost, če premoženje ene osebe ne bi bilo več nujno dolgove druge osebe. Mladi in stari ljudje ne bi bili več "tekmeci" v boju za zagotovitev obstoja in življenjskega standarda. Model Gradido lahko tako z "aktivnim temeljnim dohodkom" spodbuja tudi sožitje generacij. Vzajemna skrb in dobrodelnost sta nepogrešljivi za izpolnjeno življenje vseh generacij. Brezpogojna udeležba koristi plodni izmenjavi med ljudmi različnih starosti, ozadij in izobrazbe." 

Podrobnosti o celotnem modelu Gradido so na https://gradido.net

O Akademiji Gradido
Akademija Gradido za ekonomsko bioniko je razvila alternativno "valuto skupnega dobrega", ki se zgleduje po naravi. V naravi velja pravilo, da lahko le tam, kjer nekaj izgine, nastane nekaj novega, zato je mogoče dolgoročno izboljšanje (evolucija). Njegov recept za uspeh je "življenjski cikel". Če bi tudi naše gospodarstvo sledilo temu naravnemu ciklu, bi po mnenju strokovnjakov za ekonomsko bioniko rešilo praktično vse svetovne težave, povezane z denarjem. Model Gradido temelji na zamisli, da ne le vsaka oseba, temveč tudi vsaka država prejme dohodek, ustvarjen na kreditni osnovi. S tem lahko opravlja vse svoje naloge, ne da bi pobiral davke. Deflacija in inflacija sta stvar preteklosti. Gospodarstvo je osvobojeno nenehne prisile k rasti, nevarnost zloma finančnega sistema pa je dokončno preprečena. (www.gradido.net)

Obvestilo o piškotkih v WordPressu z Real Cookie Banner