Corona-politik truer vores børn

Forskere ser en løsning i et nyt monetært system

Künzelsau, 25.11.2020 - Børn, forældre og lærere er på grænsen. Læger, psykologer og familiepolitikere slår alarm. De ser alle, at børns velfærd er massivt truet af den nuværende krisepolitik. Karantæneregler, skolelukninger og kontaktrestriktioner får ikke kun børneværnsforkæmpere på barrikaderne. Ifølge Unicef sultede 15.000 børn ihjel hver dag, selv før Corona. Corona-foranstaltningerne har forværret den globale sult dramatisk. For at skabe et sikkert grundlag for børns sunde udvikling kræver de økonomiske bionikeksperter fra Gradido Academy en omlægning af det finansielle system. Det ville gøre en ende på fattigdommen på verdensplan og sikre lige udviklingsmuligheder for alle børn.

"Vindue åbent, maske på!" - Preussisk ære er ikke krisestyring

Det nuværende skolesystem blev udviklet i det gamle Preussen for at opdrage loyale undersåtter. Den spredte sig hurtigt over hele verden. Filosoffen Richard David Precht har i årevis advaret om, at dette pædagogiske ideal er helt forkert i henhold til alt, hvad man i dag ved om udviklingspsykologi. Bernd Hückstädt, medstifter af Gradido Academy, konstaterer også med stigende bekymring, "at der på verdensplan mangler penge og vilje til at udvikle de offentlige skoler på den måde, der er nødvendig i lyset af tidens udfordringer. Dette er en reel anklage mod et verdenssamfund, hvis velfærd i høj grad afhænger af medlemmernes helhedsorienterede uddannelse".

Privilegerede går i offentlige skoler

Det er derfor ikke overraskende, at flere og flere elever også går i offentlige skoler i dette land. Ifølge det føderale statistiske kontor er antallet af almene og erhvervsfaglige offentlige skoler i Tyskland steget med imponerende 79,8 procent fra 1992/1993 til 2018/19. Mange forældre, der havde råd, betalte allerede i 2016 i gennemsnit 2.000 euro pr. år og barn for en plads på et privat undervisningsinstitut.

Børnefattigdom i stedet for lige muligheder

De mange børn fra mindre velstillede familier får ikke del i denne udvikling. Ifølge en undersøgelse fra Bertelsmann-stiftelsen præger fattigdom hverdagen for mere end en femtedel af alle børn i Tyskland. Det svarer til 21,3 procent eller 2,8 millioner børn og unge under 18 år. Corona-krisen forværrer deres situation yderligere. Tab af job, frygt for at miste sit levebrød, stigende pengemangel og mangel på plads får også mange familiekonflikter til at eskalere. Hjemmeundervisning er utænkeligt, når forældrene ikke kun mangler tid, men også kompetence. "Lige muligheder ser helt anderledes ud", konkluderer Hückstädt, der er økonomibiolog, og tilføjer: "At nægte folk fri adgang til uddannelse er at nægte dem en elementær menneskerettighed."

Den tabte generation af Corona-børn?

Børnehjælpsorganisationen Unicef, den tyske børnebeskyttelsesforening, SOS-Børnebyernes Ungdomskomité, Børnerettighedsnetværket og familiepolitikere advarer også om, at børn kan lide størst skade under krisen. I rapporten "Averting Lost Covid Generation" dokumenterer FN's Børnefond, at de alvorlige langsigtede virkninger af Corona-krisen på uddannelse, ernæring og velfærd kan få en varig indvirkning på livet for en hel generation af børn og unge verden over. Christian Neusser, ekspert i børnerettigheder hos SOS Børnebyerne, siger: "Det er en meget omfattende sag. Det drejer sig jo ikke kun om krænkelse af enkelte børns rettigheder, men om en hel kæde: Fattigdom medfører f.eks. sygdom, børnearbejde eller tab af uddannelse." Ifølge FN-tal kan 150 millioner børn blive ramt af ekstrem fattigdom - ud over de mange hundrede millioner børn, der allerede var ramt i forvejen. På et tidspunkt kunne 1,5 milliarder børn verden over ikke gå i skole. Især i fattigere lande er der en risiko for, at mange elever aldrig vender tilbage til skolen, fordi deres familier er for fattige.

Børnerettighedsnetværket kritiserede allerede den 25. juni 2020, at børns og unges perspektiver næppe havde fundet vej ind i diskussionen om, hvordan krisen skulle håndteres, selv om deres rettigheder var direkte berørt af foranstaltningerne.

Den første landsdækkende undersøgelse af Corona-krisens virkninger og konsekvenser for børns og unges mentale sundhed i Tyskland, som blev foretaget af forskningsafdelingen "Child Public Health" ved University Medical Center Hamburg-Eppendorf, viste allerede i juli, at den mentale belastning af børn som følge af Corona-foranstaltningerne også var betydeligt større end hidtil antaget. En Forsa-undersøgelse fra den tyske børnefond i forbindelse med Verdensbørnenes Dag viste, at volden mod børn var steget drastisk under Corona-krisen, og at uddannelsesmulighederne - især for socialt dårligt stillede børn - var blevet forringet.

Den 20.11.2020, den internationale dag for børns rettigheder, gjorde SOS-Kinderdorf e.V. opmærksom på, at FN's konvention om børns rettigheder fra 1989 heller ikke er blevet gennemført fuldt ud i Tyskland - og at begrænsningerne af børns rettigheder bliver endnu mere alvorlige under indflydelse af Corona-krisen.

Krisen som en mulighed for en bæredygtig kursændring

Ifølge Hückstädt er Corona ikke årsagen til alle de problemer, der i øjeblikket er ved at blive åbenlyst tydelige. Som enhver krise er Corona en historisk mulighed for at rette kursen mod en bedre verden. "Vi har i årevis vidst, at det gamle finansielle system med alle dets bobler er ved at være slut. Det skal ændres, og med Gradido har vi en fantastisk løsning - vi skal bare gribe den." Trods al sin optimisme opfordrer Hückstädt til proportionssans: "Det kræver et ansvar fra hele samfundet, at vores børn ikke falder på gulvet i disse turbulente tider, men endelig får den sikkerhed og støtte, som de fortjener - i hele verden."

Løsningen har eksisteret i fire og en halv milliard år

Det nye økonomiske og finansielle system er blevet udviklet i løbet af mere end 20 års forskning på Gradido Academy of Economic Bionics. Økonomisk bionik undersøger naturens succesmodeller, som har fungeret i over fire og en halv milliard år, og overfører dem til økonomien. Den naturlige livsøkonomi gør det muligt at nå alle FN's 17 mål for bæredygtig udvikling, der er defineret i 2030-dagsordenen. Retten til uddannelse er udtrykkeligt medtaget - og lige muligheder for alle er en del af programmet. "Vi ønsker ikke kun at tilbyde børn beskyttelse og perspektiv", forklarer Margret Baier, medstifter og direktør for Gradido Academy, det fælles gode koncept, "vi ønsker også at forbedre mulighederne for personlig udvikling på en bæredygtig måde." Ifølge videnskabelig forskning af neurobiologen professor Gerald Hüther er 98 procent af børnene højt begavet som nyfødte, men kun to procent er det fortsat efter endt skolegang. "Så vores uddannelsessystem har helt klart brug for en reform - og med Gradido-modellen er denne reform næsten en selvfølge."

Gradido skaber retfærdige uddannelsesmuligheder

Det foreslåede penge- og økonomisystem Gradido baner vejen for "ubetinget deltagelse" af alle i samfundslivet. Hückstädt forklarer: "Gradidos etiske grundprincip er baseret på det "tredobbelte gode", dvs. på at harmonisere individets gode med fællesskabets og det store hele - i betydningen natur og miljø. Den enkelte er en del af fællesskabet, som igen er en del af det "store billede", økosystemet. Den fælles gode valuta Gradido (GDD) oprettes til hver enkelt person som en kredit uden at skabe gæld. Vi følger således naturens eksempel for at give vores børn og børnebørn en gældfri fremtid, der er værd at leve i. En gradido har ca. samme værdi som en euro. Der skabes 3 × 1.000 Gradido pr. indbygger. 1.000 Gradido hver til "aktiv basisindkomst", til det offentlige budget og til udlignings- og miljøfonden." Dette resulterer i et generøst gældfrit statsbudget, som bl.a. giver mulighed for en fremtidssikret udrustning af børnehaver og skoler med henblik på at fremme og udfordre alle børn på den bedst mulige måde. Skole- og ungdomsuddannelser er gratis i hele verden i Gradido-modellen. Det betyder, at de er tilgængelige for alle mennesker uanset deres økonomiske situation.

Også her betyder uddannelse langt mere end blot uddannelse. For at give børnene mulighed for at "vokse op til at blive ansvarlige og selvbestemmende", som ifølge Hüther har de bedste muligheder for "ikke blot at få succes på arbejdsmarkedet, men også at leve et meningsfuldt, selvansvarligt og lykkeligt liv", giver Gradido-modellen også mulighed for en "aktiv basisindkomst" og "ubetinget deltagelse" i samfundslivet.

Den "aktive basisindkomst" sikrer alle mennesker på verdensplan en grundlæggende forsørgelse og fjerner dermed den evige eksistentielle frygt, der svækker immunsystemet og kan overbelaste psyken. Det skaber således grundlaget for et mere konfliktfrit familieliv. Den "ubetingede deltagelse", som også giver børn og unge mulighed for at bidrage til fællesskabet til deres "aktive basisindkomst", åbner hidtil usete muligheder for at afprøve og udvikle sig selv på en lang række områder og lære ægte folkelighed at kende. Samtidig sikrer den aktive basisindkomst ens levebrød, selv under uddannelsen. "Gradido skaber det bedste grundlag for at sikre, at alle unge mennesker kan få adgang til deres ret til uddannelse og sund udvikling fra barnsben og frem, så de kan finde den bedst mulige vej til et tilfredsstillende liv", understreger Hückstädt.

Nærmere oplysninger om hele "Gradido-modellen" findes på https://gradido.net

Om Gradido Academy
Gradido Academy for Economic Bionics har udviklet en alternativ "fælles god valuta", der er inspireret af naturen. Naturen følger reglen om, at kun hvor noget går bort, kan noget nyt opstå, og dermed er langsigtet forbedring (evolution) mulig. Dens opskrift på succes er "livets cyklus". Hvis vores økonomi også fulgte denne naturlige cyklus, ville det ifølge de økonomiske bionikere løse stort set alle verdens pengeproblemer. Gradido-modellen er baseret på den idé, at ikke kun hver enkelt person, men også hver enkelt stat modtager en indkomst, der er oprettet på kreditbasis. På den måde kan den udføre alle sine opgaver uden at opkræve skatter. Deflation og inflation hører fortiden til. Økonomien er befriet fra det konstante pres for at vokse, og faren for et kollaps af det finansielle system er endelig afværget. (www.gradido.net)

WordPress Cookie Notice af Real Cookie Banner