Ekonomičtí výzkumníci využívají krizi v Coroně jako výzkumnou laboratoř

Za lepší pracovní svět

Künzelsau,11.03.2021 - Obavy o zaměstnání způsobují milionům lidí jen stěží zvladatelnou úzkost. Touží po návratu ke starému životu s jeho domnělou jistotou a předvídatelností. Je to ale skutečně žádoucí? Vzhledem k tomu, že němečtí pracovníci byli již před krizí považováni za "mistry frustrace", mohli bychom současný stav nouze jistě využít jako výzkumnou laboratoř pro lepší pracovní svět. Odborníci na business bioniku z Akademie Gradido a známý švýcarský profesor mezinárodního managementu, "Musterbrecher" Prof. Hans Wüthrich, již začali.

Dánská studie o globální spokojenosti zaměstnanců již v roce 2020 prokázala, že v žádné zemi na světě nechodí lidé do práce tak netečně jako v Německu. Spoluzakladatele Akademie Gradido pro podnikovou bioniku Bernda Hückstädta ani výzkumníka v oblasti managementu profesora Hanse Wüthricha to nepřekvapuje. Oba vidí naléhavou potřebu reformovat kulturu vedení a finanční systém, a to nejen v této zemi.

Zaměstnanci s nárokem

Podle nedávných studií nejsou rozhodujícím kritériem pro výběr budoucího zaměstnavatele ani rychlé možnosti povýšení, ani nadprůměrný plat. Studenty i zaměstnance spojuje spíše touha podílet se pozitivně na utváření budoucnosti. Tento trend potvrzuje i profesor Wüthrich: "Mnohým lidem dnes již nestačí pouhý plat za jejich pracovní výkon. Nejen mladí lidé, ale lidé obecně chtějí měnit svět k lepšímu, chránit životní prostředí a jeho přírodní zdroje a dělat něco smysluplného. Pro mě to znamená, že organizace musí mnohem více sledovat proč, tj. legitimizovat důvod své existence. Musí mít odpovědi na otázku: Jaký je náš pozitivní příspěvek k lepšímu světu? Kdo má jaký prospěch z úspěchu našich podnikatelských aktivit? V budoucnu budou muset organizace stále častěji nabízet životní prostor, ve kterém se zaměstnanci budou moci dále rozvíjet a rozvíjet svůj potenciál.

Krize Corona jako laboratoř možností pro budoucnost

Podle profesora Wüthricha vytváří skutečnost, že mnohé organizace jsou v krizi nuceny vydat se zcela novými cestami, "skutečnou laboratoř možností pro budoucnost". "Všechny tyto neplánované experimenty nabízejí jedinečnou příležitost osvobodit právě i kulturu vedení od nevhodných předsudků, dogmat a tabu a inteligentně ji rozvíjet." V souladu se zásadou "reflexe místo reflexe" apeluje odborník na řízení na manažery, aby si našli čas na podrobnější analýzu postřehů vyvolaných opatřeními Corony, které jsou z hlediska organizační kultury velmi zajímavé, a to i přes pochopitelnou snahu o co nejrychlejší návrat k normálu před Coronou. "A možná bychom také měli proměnit utopie v realitu, vyvodit vlastní závěry a vědomě se rozhodnout, které ze zkušeností a poznatků získaných v šokovém režimu Corona přeneseme do budoucího světa práce jako novou normalitu."

Čas na nový ekonomický systém

Výzkumníci v oblasti ekonomické bioniky na akademii Gradido již vypracovali koncept lepšího pracovního a životního světa. Za více než dvě desetiletí se výzkumníkům kolem měny Gradido (GDD) podařilo navrhnout ekonomický a finanční systém, který nejenže zcela změní svět práce. Hückstädt, spoluzakladatel akademie, říká: "Doba pro transformaci nebyla nikdy tak příznivá jako nyní. Krize Corona je skutečnou laboratoří - i když jsme do ní vstoupili nedobrovolně. Nebude již existovat stará normalita, ale zcela jiná rozmanitost. S novým ekonomickým, finančním a měnovým systémem vytváříme zcela nové možnosti rozvoje a vývoje."

Nový scénář pro zasedací místnost?

Většině manažerů stále chybí sebedůvěra a zkušenosti s kolektivní inteligencí zaměstnanců. Podle profesora Wüthricha se proto v současné době potenciál spíše ničí, než rozvíjí, "a promarňuje se příležitost realizovat lepší řešení a kvalitnější řešení problémů za účasti mnoha lidí. Nejdůležitějšími přístupy pro úspěšnou firemní kulturu v budoucnosti je důvěra v kompetence a úsudek zaměstnanců a zaměření se na rozvoj jejich potenciálu.

Ve společnosti Gradido je program zaměřen na rozvoj potenciálu

V modelu Gradido je nejlepší možná propagace vlastních talentů kvaziimanentní systému. Je považován za jádro "nepodmíněné účasti", která je nabízena každému člověku jako příspěvek k "aktivnímu základnímu příjmu". Hückstädt vysvětluje: "Pokud se náš model ujme, stane se rozvoj potenciálu jedním z ústředních témat života. Je velmi důležité, abychom s Gradidem dosáhli toho, že každý člověk bude zaopatřen. Dokud musím pod tlakem bojovat o svou existenci a přijímat prakticky jakoukoli práci, abych si zajistil přežití, nezbývá mi mnoho prostoru pro rozvoj potenciálu. V konečném důsledku je to však klíč k naplněnému životu a co největšímu úspěchu celé komunity. Proto může v modelu Gradido každý získat "aktivní základní příjem"."

Prolomení začarovaného kruhu existenčního strachu a konkurence
Gradido vytváří další nezbytný předpoklad pro spokojené soužití se zrušením "principu dluhových peněz". Hückstädt říká: "Dokud je úvěr jednoho dluhem druhého, nemůžeme my lidé žít ve vzájemném míru. Vytváření peněz Gradidem pro každého jednotlivce naopak vytváří základ pro radostné a příjemné soužití. Podle hesla "spolupráce místo konkurence" budeme moci využít synergie a rozvíjet solidaritu."

V tomto duchu zvou Bernd Hückstädt a majitelka Akademie Gradido Margret Baierová stejně smýšlející lidi a přátele lepšího (pracovního) světa k výměně a spolupráci.

Podrobnosti o modelu Gradido a epizodu podcastu s Prof. Hansem Wüthrichem, Berndem Hückstädtem a Michaelem Märzheuserem na téma "Pattern Breakers - Making Utopias a Reality" najdete na www.gradido.net.

O Akademii Gradido
Akademie Gradido pro ekonomickou bioniku vyvinula alternativní "měnu společného dobra", která je založena na přírodním vzoru. Příroda se řídí pravidlem, že pouze tam, kde něco zaniká, může vzniknout něco nového, a tak je možné dlouhodobé zlepšování (evoluce). Jejím receptem na úspěch je "koloběh života". Kdyby se i naše ekonomika řídila tímto přirozeným cyklem, vyřešilo by to podle odborníků na ekonomickou bioniku prakticky všechny problémy světa spojené s penězi. Model Gradido je založen na myšlence, že nejen každá osoba, ale i každý stát dostává příjem vytvořený na základě úvěru. Díky tomu může plnit všechny své úkoly bez výběru daní. Deflace nebo inflace jsou minulostí. Ekonomika je osvobozena od neustálého nutkání růst, nebezpečí zhroucení finančního systému je konečně zažehnáno. (www.gradido.net)

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banner