A gazdasági kutatók a Corona-válságot használják kutatólaboratóriumként

Egy jobb munka világáért

Künzelsau,11.03.2021 - Emberek milliói számára a munkahelyükkel kapcsolatos aggodalmak alig kontrollálható szorongást okoznak. Visszavágynak a régi életükhöz, annak feltételezett biztonságához és kiszámíthatóságához. De vajon ez tényleg kívánatos? Mivel a német munkavállalókat már a válság előtt is "frusztrációs bajnokoknak" tartották, a jelenlegi válsághelyzetet minden bizonnyal felhasználhatjuk egy jobb munka világának kutatólaboratóriumaként. A Gradido Akadémia üzleti bionika szakértői és a nemzetközi menedzsment jól ismert svájci professzora, Prof. Hans Wüthrich "Musterbrecher" már megkezdték ezt a munkát.

A globális munkavállalói elégedettségről szóló dán tanulmány már 2020-ban bebizonyította, hogy a világ egyetlen országában sem járnak az emberek olyan kedvetlenül dolgozni, mint Németországban. Ez nem meglepő a Gradido Academy for Business Bionics társalapítója, Bernd Hückstädt vagy a menedzsmentkutató Prof. Hans Wüthrich számára. Mindketten úgy látják, hogy sürgősen meg kell reformálni a vezetési kultúrát és a pénzügyi rendszert - nem csak ebben az országban.

Jogosult munkavállalók

A legújabb tanulmányok szerint sem a gyors előléptetési lehetőségek, sem az átlagon felüli fizetés nem döntő szempont a jövőbeli munkáltató kiválasztásakor. A diákokat és a munkavállalókat inkább az a vágy köti össze, hogy pozitív szerepet játsszanak a jövő alakításában. Ezt a tendenciát Wüthrich professzor is megerősíti: "Ma már sok embernek nem elég, ha egyszerűen csak fizetést kap a munkateljesítményéért. Nemcsak a fiatalok, hanem általában véve az emberek szeretnék jobbá tenni a világot, megóvni a környezetet és a természeti erőforrásokat, és valami értelmeset tenni. Számomra ez azt jelenti, hogy a szervezeteknek sokkal jobban szem előtt kell tartaniuk a miértet, azaz legitimálniuk kell a létezés okát. Választ kell adniuk arra a kérdésre, hogy mi a mi pozitív hozzájárulásunk egy jobb világhoz? Kik és milyen módon profitálnak vállalkozói tevékenységünk sikeréből? A jövőben a szervezeteknek egyre inkább olyan élettereket kell kínálniuk, ahol a munkavállalók továbbfejlődhetnek és kibontakoztathatják a bennük rejlő lehetőségeket.

A Corona-válság mint a jövő lehetőségeinek laboratóriuma

Wüthrich professzor szerint az a tény, hogy sok szervezet a válságban teljesen új utakra kényszerül, "valódi lehetőség-laboratóriumot teremt a jövőre nézve". "Mindezek a nem tervezett kísérletek egyedülálló lehetőséget kínálnak arra, hogy éppen a vezetési kultúrát is megszabadítsuk a nem megfelelő előítéletektől, dogmáktól és tabuktól, és intelligensen fejlesszük azt." A "reflex helyett reflexió" elvét követve a vezetési szakértő arra kéri a vezetőket, hogy szánjanak időt a Corona-intézkedések által kiváltott, a szervezeti kultúra szempontjából igen érdekes megfigyelések alaposabb elemzésére, annak ellenére, hogy érthető módon a lehető leggyorsabban vissza akarnak térni a Corona előtti normális állapotokhoz. "És talán az utópiákat is valósággá kellene változtatnunk, le kellene vonnunk a saját következtetéseinket, és tudatosan el kellene döntenünk, hogy a Corona sokk üzemmódban gyűjtött tapasztalatok és felismerések közül melyeket ültetjük át a jövő munka világába új normalitásként."

Új gazdasági rendszer ideje

A Gradido Akadémia gazdasági bionikai kutatói már kidolgoztak egy koncepciót egy jobb munka- és élővilágra. Több mint két évtized alatt a Gradido (GDD) nevű közös jóvaluta kutatóinak sikerült olyan gazdasági és pénzügyi rendszert kialakítaniuk, amely nemcsak a munka világát fogja teljesen megváltoztatni. Hückstädt, az akadémia társalapítója szerint: "Az átalakulás ideje még soha nem volt olyan kedvező, mint most. A Corona-válság egy valódi laboratórium - még ha akaratlanul is kerültünk bele. A régi normalitás már nem fog létezni, hanem egy egészen másfajta sokszínűség. Egy új gazdasági, pénzügyi és monetáris rendszerrel teljesen új lehetőségeket teremtünk a fejlődésre és a kibontakozásra."

Új forgatókönyv a tárgyalóterembe?

A legtöbb vezetőnek még mindig nincs elég önbizalma és tapasztalata az alkalmazottai kollektív intelligenciájának kezelésében. Wüthrich professzor szerint ez az oka annak, hogy jelenleg a potenciált inkább tönkreteszik, mint fejlesztik, "és elszalasztják a lehetőséget arra, hogy sokak részvételével jobb megoldásokat és magasabb színvonalú problémamegoldást valósítsanak meg". A jövőbeni sikeres vállalati kultúra legfontosabb megközelítései közé tartozik, hogy bízzunk a munkavállalók kompetenciájában és ítélőképességében, és hogy összpontosítsunk a bennük rejlő lehetőségek fejlesztésére.

A Gradidónál a potenciális fejlesztés a program

A Gradido-modellben a saját tehetség lehető legjobb támogatása kvázi rendszerimmanens. Ez a "feltétel nélküli részvétel" lényege, amelyet minden embernek felajánlanak az "aktív alapjövedelemhez" való hozzájárulásként. Hückstädt kifejtette: "Ha a modellünk beválik, a potenciál fejlesztése az élet egyik központi témájává válik. Alapvető fontosságú, hogy a Gradidóval elérjük, hogy minden emberről gondoskodjunk. Amíg nyomás alatt kell küzdenem a létemért, és gyakorlatilag bármilyen munkát el kell fogadnom a túlélésem érdekében, addig nem sok lehetőség marad a potenciál kibontakoztatására. Végső soron azonban ez a kulcsa a teljes életnek és az egész közösség lehető legnagyobb sikerének. Ezért van az, hogy a Gradido modellben mindenki kaphat "aktív alapjövedelmet"."

Az egzisztenciális félelem és a verseny ördögi körének megtörése
A Gradido az "adósság-pénz elvének" eltörlésével egy másik elengedhetetlen előfeltételét teremti meg a teljes együttélésnek. Hückstädt szerint: "Amíg az egyiknek a hitele a másiknak az adóssága, addig mi, emberek nem élhetünk békében egymással. A Gradido által minden egyes ember számára létrehozott pénz viszont megteremti az örömteli és élvezetes együttélés alapját. Az "együttműködés a verseny helyett" mottónak megfelelően képesek leszünk a szinergiák kihasználására és a szolidaritás fejlesztésére."

Ennek szellemében Bernd Hückstädt és a Gradido Akadémia tulajdonosa, Margret Baier meghívja a hasonlóan gondolkodó embereket és egy jobb (munka)világ barátait, hogy cseréljenek és működjenek együtt.

Részletek a Gradido modellről és a Hans Wüthrich professzorral, Bernd Hückstädt-tel és Michael Märzheuserrel közös podcast epizód a "Pattern Breakers - Making Utopias a Reality" témában a www.gradido.net oldalon.

A Gradido Akadémiáról
A Gradido Academy for Economic Bionics kifejlesztett egy alternatív "közjó valutát", amely a természet mintájára készült. A természet azt a szabályt követi, hogy csak ott, ahol valami elmúlik, keletkezhet valami új, és így hosszú távú fejlődés (evolúció) lehetséges. A siker receptje az "élet körforgása". Ha a mi gazdaságunk is ezt a természetes ciklust követné, az a gazdasági bionika szakértői szerint gyakorlatilag a világ összes pénzzel kapcsolatos problémáját megoldaná. A Gradido modell azon az elképzelésen alapul, hogy nemcsak minden személy, hanem minden állam is kap egy hitelalapon létrehozott jövedelmet. Ezzel minden feladatát adóbeszedés nélkül is el tudja látni. A defláció vagy az infláció már a múlté. A gazdaság megszabadul az állandó növekedési kényszertől, a pénzügyi rendszer összeomlásának veszélye végre elhárul. (www.gradido.net)