Economische onderzoekers gebruiken Corona-crisis als onderzoekslaboratorium

Voor een betere arbeidswereld

Künzelsau,11.03.2021 - Voor miljoenen mensen veroorzaken zorgen over hun baan een nauwelijks te beheersen angst. Zij verlangen terug naar hun oude leven met zijn vermeende veiligheid en voorspelbaarheid. Maar is dat echt wenselijk? Aangezien Duitse werknemers al vóór de crisis als "frustratiekampioenen" werden beschouwd, kunnen we de huidige noodtoestand zeker gebruiken als een onderzoekslaboratorium voor een betere arbeidswereld. De deskundigen op het gebied van de bedrijfsbiologie van de Gradido Academie en de bekende Zwitserse hoogleraar internationaal management, "patroonbreker" Prof. Hans Wüthrich, zijn daar reeds mee begonnen.

Een Deens onderzoek naar de tevredenheid van werknemers wereldwijd heeft al in 2020 aangetoond dat in geen enkel land ter wereld de mensen zo lusteloos naar het werk gaan als in Duitsland. Dit komt niet als een verrassing voor de mede-oprichter van de Gradido Academy for Business Bionics, Bernd Hückstädt, of de management-onderzoeker Prof. Hans Wüthrich. Beiden zien een dringende noodzaak om de managementcultuur en het financiële systeem te hervormen - niet alleen in dit land.

Werknemers met recht

Volgens recente studies zijn noch snelle promotiekansen, noch een bovengemiddeld salaris de doorslaggevende criteria bij de keuze van een toekomstige werkgever. Integendeel, zowel studenten als werknemers worden verenigd door de wens om een positieve rol te spelen bij het vormgeven van de toekomst. Deze tendens wordt ook door Prof. Wüthrich bevestigd: "Voor veel mensen is het vandaag de dag niet meer voldoende om gewoon een salaris voor hun werkprestaties te ontvangen. Niet alleen jongeren, maar mensen in het algemeen willen de wereld ten goede veranderen, het milieu en zijn natuurlijke hulpbronnen beschermen en iets zinvols doen. Voor mij betekent dit dat organisaties zich veel meer moeten richten op het waarom, dat wil zeggen, de bestaansreden legitimeren. Zij moeten een antwoord hebben op de vraag: Wat is onze positieve bijdrage aan een betere wereld? Wie profiteert op welke manier van het succes van onze ondernemersactiviteiten? In de toekomst zullen organisaties steeds meer leefruimtes moeten bieden waarin werknemers zich verder kunnen ontwikkelen en hun potentieel kunnen ontplooien".

Corona-crisis als laboratorium van mogelijkheden voor de toekomst

Volgens prof. Wüthrich creëert het feit dat veel organisaties tijdens de crisis gedwongen worden volledig nieuwe wegen in te slaan, een "echt mogelijkheidslaboratorium voor de toekomst". "Al deze ongeplande experimenten bieden een unieke kans om juist ook de leiderschapscultuur te bevrijden van ongeschikte vooroordelen, dogma's en taboes en deze op intelligente wijze te ontwikkelen". Volgens het beginsel "reflectie in plaats van reflex" doet de managementdeskundige een beroep op managers om de tijd te nemen voor een grondiger analyse van de waarnemingen die de Coronamaatregelen hebben uitgelokt en die zeer interessant zijn vanuit het oogpunt van de organisatiecultuur, ondanks de begrijpelijke wens om zo snel mogelijk terug te keren naar de normaliteit van vóór Corona. "En we moeten misschien ook utopieën in werkelijkheid omzetten, onze eigen conclusies trekken en bewust beslissen welke van de in de Corona-schokmodus opgedane ervaringen en inzichten als het nieuwe normaal moeten worden overgedragen naar de toekomstige arbeidswereld".

Tijd voor een nieuw economisch systeem

De economische bionica-onderzoekers van de Gradido Academie hebben reeds een concept ontwikkeld voor een betere werk- en leefwereld. In meer dan twee decennia zijn de onderzoekers rond de Gradido Common Good Currency (GDD) erin geslaagd een economisch en financieel systeem te ontwerpen dat niet alleen de wereld van de arbeid volledig zal veranderen. Hückstädt, die medeoprichter van de academie is, zegt: "De tijd voor transformatie is nog nooit zo goed geweest. De Corona-crisis is een echt laboratorium - ook al zijn we er onvrijwillig in terechtgekomen. De oude normaliteit zal niet langer bestaan, maar in plaats daarvan een heel andere verscheidenheid. Met een nieuw economisch, financieel en monetair systeem creëren wij geheel nieuwe mogelijkheden om ons te ontwikkelen en te ontplooien."

Nieuw script voor de directiekamer?

De meeste managers hebben nog te weinig vertrouwen en ervaring in het omgaan met de collectieve intelligentie van hun werknemers. Volgens Prof. Wüthrich wordt momenteel dus potentieel vernietigd in plaats van ontwikkeld "en wordt de kans gemist om betere oplossingen en een hogere kwaliteit van probleemoplossingen te kunnen realiseren door de deelname van velen. De belangrijkste benaderingen voor een succesvolle toekomstige bedrijfscultuur zouden zijn: vertrouwen in de bekwaamheid en het beoordelingsvermogen van de werknemers en aandacht voor hun potentiële ontwikkeling.

Met Gradido is potentiële ontwikkeling programma

In het Gradidomodel is de best mogelijke bevordering van de eigen talenten quasi systeem-immanent. Het wordt beschouwd als de kern van "Onvoorwaardelijke Participatie", die aan ieder mens wordt aangeboden als een bijdrage aan een "Actief Basisinkomen". Hückstädt legt uit: "Als ons model aanslaat, zal de ontwikkeling van het potentieel een van de centrale thema's van het leven worden. Het is van cruciaal belang dat wij met Gradido kunnen bereiken dat in ieders behoeften wordt voorzien. Zolang ik onder druk moet vechten voor mijn bestaan en vrijwel elke baan moet aanvaarden om mijn voortbestaan te verzekeren, blijft er niet veel over voor de ontwikkeling van potentieel. Uiteindelijk is dit echter de sleutel tot een vervuld leven en het grootst mogelijke succes van de hele gemeenschap. Daarom kan in het Gradidomodel iedereen een 'Actief Basisinkomen' krijgen."

De vicieuze cirkel van existentiële angst en concurrentie doorbreken
Gradido schept met de afschaffing van het "schuld-geld-principe" een andere onontbeerlijke voorwaarde voor een bevredigde coëxistentie. Hückstädt zegt: "Zolang het krediet van de een de schuld is van de ander, kunnen wij mensen niet in vrede samenleven. De geldschepping van de Gradido voor ieder mens afzonderlijk schept echter de basis voor een vreugdevol en wellustig samenleven. Onder het motto "samenwerking in plaats van concurrentie" zullen wij in staat zijn synergieën te benutten en solidariteit te ontwikkelen".

In die zin nodigen Bernd Hückstädt en de eigenaresse van de Gradido Academy, Margret Baier, gelijkgestemden en vrienden van een betere (werk)wereld uit tot uitwisseling en samenwerking.

Details over het Gradidomodel en de podcastaflevering met Prof. Hans Wüthrich, Bernd Hückstädt en Michael Märzheuser over het onderwerp "Pattern Breakers - Making Utopias a Reality" op www.gradido.net.

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)