Naukowcy ekonomiczni wykorzystują kryzys w Coronie jako laboratorium badawcze

Dla lepszego świata pracy

Künzelsau, 11.03.2021 - Dla milionów ludzi obawy o pracę są przyczyną ledwo dającego się opanować niepokoju. Tęsknią za powrotem do dawnego życia z jego rzekomym bezpieczeństwem i przewidywalnością. Ale czy jest to naprawdę pożądane? Ponieważ niemieccy pracownicy już przed kryzysem byli uważani za "mistrzów frustracji", z pewnością moglibyśmy wykorzystać obecny stan wyjątkowy jako laboratorium badawcze dla lepszego świata pracy. Eksperci w dziedzinie bioniki biznesu z Akademii Gradido oraz znany szwajcarski profesor zarządzania międzynarodowego, "łamacz wzorców", prof. Hans Wüthrich, już rozpoczęli te działania.

Duńskie badania nad globalnym zadowoleniem pracowników już w 2020 roku dowiodły, że w żadnym kraju na świecie ludzie nie chodzą do pracy tak bezczynnie jak w Niemczech. Nie dziwi to ani współzałożyciela Gradido Academy for Business Bionics, Bernda Hückstädta, ani badacza zarządzania prof. Hansa Wüthricha. Obaj widzą pilną potrzebę reformy kultury zarządzania i systemu finansowego - nie tylko w tym kraju.

Pracownicy z uprawnieniami

Według najnowszych badań, ani możliwość szybkiego awansu, ani ponadprzeciętne wynagrodzenie nie są decydującymi kryteriami przy wyborze przyszłego pracodawcy. Zarówno studentów, jak i pracowników łączy raczej chęć odegrania pozytywnej roli w kształtowaniu przyszłości. Wüthrich potwierdza tę tendencję: "Dla wielu ludzi nie wystarcza już dziś zwykłe wynagrodzenie za wyniki pracy. Nie tylko młodzi ludzie, ale w ogóle ludzie chcą zmieniać świat na lepsze, chronić środowisko i jego zasoby naturalne, robić coś sensownego. Dla mnie oznacza to, że organizacje muszą bardziej skupić się na tym, dlaczego, czyli legitymizować powód swojego istnienia. Muszą mieć odpowiedź na pytanie: Jaki jest nasz pozytywny wkład w lepszy świat? Kto i w jaki sposób korzysta z sukcesu naszych działań przedsiębiorczych? W przyszłości organizacje coraz częściej będą musiały oferować przestrzeń życiową, w której pracownicy będą mogli się dalej rozwijać i odkrywać swój potencjał."

Kryzys w strefie Corona jako laboratorium możliwości na przyszłość

Zdaniem prof. Wüthricha fakt, że w czasie kryzysu wiele organizacji jest zmuszonych do obrania zupełnie nowych dróg, tworzy "prawdziwe laboratorium możliwości na przyszłość". "Wszystkie te nieplanowane eksperymenty stwarzają niepowtarzalną okazję do wyzwolenia właśnie także kultury przywództwa z nieodpowiednich uprzedzeń, dogmatów i tabu oraz do jej inteligentnego rozwoju." Kierując się zasadą "refleksja zamiast odruchu", ekspert ds. zarządzania apeluje do menedżerów o poświęcenie czasu na głębszą analizę obserwacji sprowokowanych działaniami Corony, które są bardzo interesujące z punktu widzenia kultury organizacyjnej, pomimo zrozumiałej chęci jak najszybszego powrotu do normalności sprzed Corony. "A być może powinniśmy też zamienić utopie w rzeczywistość, wyciągnąć własne wnioski i świadomie zdecydować, które z doświadczeń i spostrzeżeń zebranych w trybie szokowym Corony przenieść do przyszłego świata pracy jako nową normę."

Czas na nowy system gospodarczy

Naukowcy zajmujący się bioniką gospodarczą w Akademii Gradido opracowali już koncepcję lepszego świata pracy i życia. W ciągu ponad dwóch dekad, naukowcom skupionym wokół Gradido Common Good Currency (GDD) udało się zaprojektować system ekonomiczny i finansowy, który nie tylko całkowicie zmieni świat pracy. Hückstädt, który jest współzałożycielem akademii, mówi: "Czas na transformację nigdy nie był lepszy. Kryzys Corona to prawdziwe laboratorium - nawet jeśli weszliśmy do niego mimowolnie. Nie będzie już starej normalności, ale za to zupełnie inna różnorodność. Dzięki nowemu systemowi gospodarczemu, finansowemu i monetarnemu, tworzymy zupełnie nowe możliwości ewolucji i rozwoju."

Nowy scenariusz do gabinetu szefa?

Większości menedżerów wciąż brakuje pewności siebie i doświadczenia w radzeniu sobie z inteligencją zbiorową swoich pracowników. Zdaniem prof. Wüthricha potencjał jest więc obecnie raczej niszczony niż rozwijany "i traci się szansę na to, by dzięki udziałowi wielu osób móc wprowadzać lepsze rozwiązania i wyższą jakość rozwiązań problemów". Najważniejszym podejściem dla przyszłej kultury korporacyjnej byłoby zaufanie do kompetencji i oceny pracowników oraz skupienie się na ich potencjalnym rozwoju.

Gradido to program rozwoju potencjału

W modelu Gradido najlepsza możliwa promocja własnych talentów jest quasi-systemowa. Jest ona uważana za rdzeń "Bezwarunkowej Partycypacji", która jest oferowana każdej osobie jako wkład do "Aktywnego Dochodu Podstawowego". Hückstädt wyjaśnia: "Jeśli nasz model się przyjmie, rozwój potencjału stanie się jednym z centralnych tematów życia. Bardzo ważne jest, abyśmy mogli osiągnąć z Gradido to, że każda osoba ma zapewnioną opiekę. Dopóki będę musiał walczyć o swój byt z presją i przyjmować praktycznie każdą pracę, aby zapewnić sobie przetrwanie, dopóty nie pozostanie mi wiele na rozwój potencjału. Ostatecznie jednak jest to klucz do spełnionego życia i jak największego sukcesu całej społeczności. Dlatego w modelu Gradido każdy może otrzymać 'Aktywny Dochód Podstawowy'."

Przerwanie błędnego koła egzystencjalnego strachu i rywalizacji
Wraz ze zniesieniem "zasady długu i pieniądza" Gradido stwarza kolejny niezbędny warunek dla udanej koegzystencji. Hückstädt mówi: "Tak długo, jak kredyt jednego jest długiem drugiego, my, ludzie, nie możemy żyć razem w pokoju. Tworzenie pieniędzy przez Gradido dla każdego człowieka z osobna stwarza jednak podstawę do radosnego i pełnego pożądania współżycia. Zgodnie z hasłem "współpraca zamiast konkurencji" będziemy mogli wykorzystać synergię i rozwijać solidarność."

W tym sensie Bernd Hückstädt i właścicielka Akademii Gradido, Margret Baier, zapraszają podobnie myślących ludzi i przyjaciół lepszego (roboczego) świata do wymiany i współpracy.

Szczegóły na temat modelu Gradido oraz odcinek podcastu z udziałem Prof. Hansa Wüthricha, Bernda Hückstädta i Michaela Märzheusera na temat "Pattern Breakers - Making Utopias a Reality" na stronie www.gradido.net.

O Akademii Gradido
Akademia Bioniki Gospodarczej Gradido opracowała alternatywną "wspólną dobrą walutę" w oparciu o modele przyrodnicze. Natura kieruje się zasadą, że tylko tam, gdzie coś przemija, może pojawić się coś nowego, a zatem możliwa jest długofalowa poprawa (ewolucja). Jego receptą na sukces jest "cykl życia". Gdyby nasza gospodarka również podążała tym naturalnym cyklem, to według oceny biologów ekonomicznych praktycznie wszystkie problemy monetarne świata mogłyby zostać rozwiązane. Model Gradido opiera się na założeniu, że nie tylko każda osoba, ale również każde państwo otrzymuje dochody generowane na zasadzie kredytu. Może więc wykonywać wszystkie swoje zadania bez konieczności pobierania podatków. Deflacja lub inflacja należą do przeszłości. Gospodarka zostaje uwolniona od ciągłego przymusu wzrostu, niebezpieczeństwo załamania się systemu finansowego zostaje w końcu zażegnane. (www.gradido.net)