Toekomst voor de Corona-generatie

Gast: Josef Kraus

Coronamaatregelen ontnemen jongeren niet alleen de kans om te feesten met hun leeftijdgenoten of om de wereld rond te reizen. Zij brengen ook miljoenen middelen van bestaan en toekomstige modellen in gevaar. Door het wegvallen van veel leercontracten hebben schoolverlaters geen toekomstperspectief.

Het Gradidomodel kan de "Generation Corona" weer de toekomst geven die jongeren wensen. Het "Actief Basisinkomen" verzekert de "Onvoorwaardelijke Deelname" aan het leven van de maatschappij. Concreet betekent dit dat iedereen met zijn neigingen en capaciteiten kan bijdragen waar dat hem het beste uitkomt, en zo zijn potentieel ten volle kan ontplooien. Dit is ook in het belang van onze samenleving.

Wij verwelkomen Josef Kraus, bestsellerauteur en al 30 jaar erevoorzitter van de Duitse Bond van Leraren, als onze gast. Hij schrijft momenteel aan zijn nieuwste boek, getiteld "Der deutsche Untertan - vom Denken entwöhnt" (Het Duitse subject - gespeend van het denken), waarover wij het uiteraard ook zullen hebben. Josef Kraus wordt niet voor niets de "titaan van het onderwijsbeleid" genoemd.

Links:

Schetinin School

Boek: Het Duitse subject: over het verlies van het eigen denken

Transcript ( automatisch vertaald )

Ik probeer uit te zoeken van de laatste 500 jaar,
[00:00:08] een karaktertrek van het Duitse nationale karakter,
[00:00:12] dat is de gehoorzaamheid aan het gezag.
[00:00:18] De Corona-maatregelen ontnemen jongeren niet alleen de mogelijkheid om met leeftijdgenoten te feesten of de wereld rond te reizen. Zij brengen ook miljoenen middelen van bestaan en toekomstige modellen in gevaar.
[00:00:32] Door het wegvallen van veel leerwerkplaatsen hebben schoolverlaters geen toekomstperspectief.
[00:00:40] Het schrappen van talloze deeltijdbanen bij alle studenten van hun financiële stichtingen het schrappen of opschorten van stages.
00:00:50] Ook studentenjobs en vrijwillige sociale opdrachten in het buitenland beperken in hoge mate de mogelijkheid om zich uit te proberen en te oriënteren alvorens een loopbaan te kiezen.
[00:01:05] We verwelkomen Josef Kraus als onze gast.
Bestseller auteur en al 30 jaar ere voorzitter van de Duitse Leraren Associatie.
[00:01:16] Hij is momenteel bezig met het schrijven van zijn nieuwste boek getiteld het Duitse onderwerp gespeend van het denken.
[00:01:27] En we gaan het vandaag natuurlijk over dat boek hebben.
Josef Kraus wordt niet voor niets de titaan van het onderwijsbeleid genoemd. Welkom bij de Gradido Podcast Josef Kraus.
Hallo, ook goedemiddag.
[00:01:45] Ja ook van mijn kant een zeer hartelijk welkom beste heer Kraus van de Gradido academie die ze niet kent de gezegden.
We leren niet alleen voor school, maar voor het leven.
[00:02:05] Kinderen zijn onze toekomst of wat een kleine jongen niet leert, leert een kleine jongen nooit.
[00:02:13] Maar de onderwijsnormen in Duitsland dalen jaar na jaar.
[00:02:19] Het ontbreekt studenten vaak gewoon aan de basisvaardigheden zoals schrijven, lezen en rekenen, en dat lang voor Corona.
Josef hoe zit het met onze onderwijs natie welke fouten zijn er gemaakt,
[00:02:37] oh daar kan je veel boeken over schrijven soms is het moeilijk om zelfs maar door de term onderwijs natie in je mond te krijgen,
[00:02:51] Ik heb drie jaar geleden met deze onderwijszender een boek geschreven genaamd hoe je een onderwijsnatie naar de muur kunt drijven.
[00:02:59] Misschien had ik dit briefje niet al moeten kiezen want ik heb u toen ondertussen de indruk gegeven dat u een of andere Duitse minister van onderwijs deze boekhouding of dit boek als men een benzinestation gebruikt aan de muur waarde ook uit de gebruiksaanwijzing,
[00:03:13] ja ik maak me nu al ernstig zorgen omdat we ooit bij de.
[00:03:20] Wankel in bewoordingen onderwijs natie omdat we tegen onszelf liegen over onderwijs en kwaliteit van onderwijs.
De kwantiteit en kwaliteit van het onderwijs is nu volledig wederkerig.
[00:03:35] We krijgen meer en meer studenten, we krijgen meer en meer afgestudeerden.
[00:03:41] We krijgen meer en meer zogenaamde academici de cijfers worden beter en beter op scholen en hogescholen.
[00:03:49] Maar tegelijkertijd en dat is wat ik bedoel met wederkerig gaat het alleen ten koste van het verlagen van normen.
[00:03:58] En slechts twee bewijsstukken daarvan.
[00:04:01] Veel te noemen meer en meer hogescholen gaan liftcursussen opzetten voor eerstejaars,
[00:04:09] omdat de eerstejaars niet over de taalvaardigheden of de wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden beschikken die zij nodig hebben om hun studies te leiden en meer en meer bedrijven zeggen dat zij niet over de rudimentaire vaardigheden beschikken,
[00:04:23] in culturele basistechnieken,
Dus dat is waarom ik sceptisch ben over het concept van onderwijsstations.
[00:04:35] Beste Michael je hebt niet alleen zo terecht de opleidingsplaatsen aangesneden die we zien de stages en zo.
[00:04:42] Volgens mijn berekening als dit doorgaat met een zachte of met een harde lockdown, zullen volgend jaar in het late voorjaar als het weer beter gaat met of zonder vaccinatie, onze studenten... [00:04:56] 400 studenten moeten worden opgeleid,
[00:04:56] 400,500,600 uren instructie kort dat is de helft en driekwart van het schooljaar.
[00:05:03] En men zal in het beleid erop reageren dat de arme kinderen geen nadelen mogen hebben dat men de claims nog verder naar beneden drijft dat de graden nog meer korting manier worden toegekend.
[00:05:18] Welk onderwijsbeleid hebben we bijvoorbeeld nodig dat eindelijk de ideologie van het egalitarisme over God gooit.
[00:05:27] Mensen zijn gewoon verschillend geïnteresseerd, maar ook verschillend getalenteerd.
[00:05:33] De mens begint niet met een middelbare school diploma, daar moeten we vanaf.
[00:05:38] We hebben eindelijk een opwaardering nodig op politiek en ook op ideaal en mentaal vlak van de opwaardering van het beroepsonderwijs.
[00:05:48] Enigszins overdreven zijn pseudo academisering met een hier hier zeg ik een beetje polemisch met een hier bij discussie wetenschappers.
[00:05:58] En tegelijkertijd een gigantisch tekort aan geschoolde arbeiders van de wär gewoon niet kon dichten,
[00:06:05] deze kloof met immigratie omdat we de andere immigratie uit Australië of Nieuw-Zeeland of Canada of de VS hebben, dus het principe van gelijkschakeling,
[00:06:16] muschweck de mens begint niet bij het afstuderen op de middelbare school we moeten ook het prestatieprincipe terugbrengen in een renaissance,
[00:06:25] Verwezenlijking is in de Duitse pedagogie de laatste decennia 68 in diskrediet gebracht fascistoïde en zo meer ik zou nu vele voorbeelden kunnen vertellen van wat ik daar.
[00:06:38] Ik heb heftige aanvallen meegemaakt die eisen dat schoolprestaties na Auschwitz moeten zeggen wat hij daarmee bedoelt,
[00:06:45] dus een zeer slechte demagogische bagatellisering van wat er werkelijk is gebeurd in 33045 we hebben het prestatieprincipe weer nodig,
[00:06:55] We hebben een opvoeding van elites nodig.
[00:06:59] We moeten af van deze show van het in de mond nemen van de term elite in de Anglo-Amerikaanse wereld zeggen ze opgeleide elites brengen een gelijkheid sheplers.
[00:07:12] Een toegevoegde waarde door ongelijkheid,
[00:07:16] nee we doen met gelijkheid een niveau verlaging dat heet gelijkheid.
We kennen van de goede oude Brittig August von Hayek de belofte van totale aardse gerechtigheid,
[00:07:31] is het paard van Troje van het totalitarisme en dat hebben we nu niet nodig zo initieer tijden zeggen dat we weer een inhoudelijke fixatie nodig hebben.
[00:07:42] Dus bij de curricula met H geschreven staat er curricula met dubbel e ze worden geen inhoud meer in.
[00:07:50] Onze jongeren weten niets meer van de geschiedenis en zijn daardoor niet alleen historisch, maar ook politiek onvolwassen,
[00:07:58] wanneer ik keer op keer in serieuze studies lees dat 70% van de jonge Duitsers van 16 17 jaar niet weet wanneer de Bondsrepubliek werd opgericht wat de muur was wie de muur bouwde,
[00:08:10] wat is het verschil tussen een vos, MPs uw Bundestag vertegenwoordigers en ga zo maar door meer heb ik te zeggen,
[00:08:18] dat is politieke onvolwassenheid of kan elke demagoog,
[00:08:23] of kunnen de betrokken media natuurlijk politiek analfabeet zijn historische maar verhoede voortdurend een X voor een U maken.
[00:08:31] inhoud weer inhoud een inhoud canon ja want we al dat maken hem een woordspeling te veel kennis onder alle canon,
[00:08:41] canonieke kennis is nog steeds onder het geweer dat is al een volksetymologie,
[00:08:46] de onderwijsnormen in Duitsland dalen van jaar tot jaar, wat zou uw belangrijkste eis zijn?
[00:08:59] Toegang Jungle Gymnasium en studie gericht op prestatie en talent klasse Riehen II top promotie,
[00:09:08] ook onze hoogbegaafden hebben recht op optimale ondersteuning bij de vrije ontplooiing van de persoonlijkheid zoals het in de basiswet staat wij doen dat zeer juist.
In Duitsland voor de zwakken.
[00:09:23] Ja mijn zeer professionele is Förderschule zoals ik hem in Duitsland die men zou willen opofferen echter nu ook omdat ik naar verluidt de UNO in een verdrag over gehandicapte kinderen eist dat overigens helemaal niet juist is.
[00:09:38] Dus een oriëntatie natuurlijk ook op het welzijn van het kind en ja zoals de curricula die vol van inhoud zijn.
[00:09:48] Ik heb in het veld nog een laatste voorbeeld nodig als de basiswoordenschat van 14-jarigen is door leerplannen in de laatste 30 jaar teruggebracht van 1400 naar 700 woorden.
[00:10:01] Dat is wanneer ik moet zeggen sprak onbekwame jonge mensen.
[00:10:06] Het is niet de taalkundige al zijn natuurlijk dan ook niet in staat om te begrijpen of articuleren bepaalde dingen of om het te zeggen met uw zeggen van Ludwig von Wittgenstein de grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld,
Hoe nauwer de grenzen van mijn taal, hoe nauwer dus de grenzen van mijn wereld.
[00:10:25] Absoluut als ik niet in staat ben mij uit te drukken in de taal van mijn taal dan sta ik aan de kant ik maak geen deel uit van de discussie en ben ik in de war voor welke propaganda dan ook.
Bernd bijna een half miljoen afgestudeerden.
En alleen al in Duitsland zullen dit jaar 400.000 leerlingen de arbeidsmarkt betreden,
[00:10:55] vanwege de corona crisis, velen van hen zullen er toch zijn,
[00:10:59] zullen helaas geen baan vinden en Seeliger leercontracten worden zonder vervanging geannuleerd en de meeste stages en studentenbanen worden voor onbepaalde tijd uitgesteld,
[00:11:12] je hebt veel vertrouwen nodig je hebt vooruitzichten nodig Bernd hoe kan het economisch model Gradido hier ondersteunen.
Ja, we hebben een lange termijn oplossing nodig,
[00:11:29] Dus op dit moment zijn de oplossingen die nu worden aangeboden met subsidies met de steun van verschillende bedrijven enzovoort allemaal ofwel leningen of in ieder geval korte termijn oplossingen,
Het punt is dat hoe mensen ook opgeleid worden, het lijkt alsof er minder banen zijn
[00:11:52] dat door automatisering en dergelijke de banen aan de andere kant nog minder zullen worden en dat is wat hij zei,
We zijn verschillend,
[00:12:06] we zijn verschillend Bayer Gradido Academie bijvoorbeeld zeggen dat ieder mens zijn eigen speciale gaven heeft,
[00:12:14] samen zijn we de beste oplossing om elkaar optimaal te ondersteunen dat betekent dat een vakman b.v.
[00:12:23] is net zo waardevol als een academicus,
[00:12:26] of andere beroepen en daarom denk ik dat het juist is dat een academicus niet zoveel meer betaald krijgt dan een goede vakman,
maar de Gradido Academie kan helpen,
[00:12:40] hoe de werkgelegenheidssituatie er ook uitziet Gradido ziet een actief basisinkomen als zeer belangrijk.
[00:12:51] Vanwege de onvoorwaardelijke participatie vooruit die zegt dat ieder persoon, ongeacht hoe anders de arbeidsmarkt is ingericht,
[00:13:01] ieder mens heeft het recht om met zijn gaven met zijn neigingen bij te dragen aan de gemeenschap en daarvoor zijn basisinkomen te ontvangen,
[00:13:13] dat is een soort van aanmoedigen en eisen,
[00:13:15] dat betekent in tegenstelling tot het onvoorwaardelijke basisinkomen waar men zegt dat iedereen zijn geld krijgt met de gieter, nee natuurlijk is prestatie belangrijk.
[00:13:24] het gaat over het bevorderen en uitdagen van ieder mens op de best mogelijke manier,
[00:13:32] en verzoeken om deze foto die eigenlijk op school zou moeten beginnen en die nu blijkbaar meer en meer gelijk getrokken wordt,
[00:13:40] om deze steun en uitdaging gedurende het hele leven voort te zetten, hebben we vanaf de jaren '80,
[00:13:49] de tendens ook in de economie had dat in de aanvraag en in de vervulling van leercontracten.
[00:13:57] De ambachtelijke bedrijven besloten natuurlijk om dienstverlener te worden voor spaarbanken en banken en zo had de afgestudeerde van de middelbare school de voorkeur van de Realschüler de Hauptschule.
[00:14:11] Dit zit in de hoofden van ouders eigenlijk vast als het motto van de man begint bij het Abitur onderhoud is maar door heb je geen kans.
[00:14:20] Veel te laat heeft men gemerkt aan de kant van de economie.
[00:14:26] Dat je geen zaak kunt runnen met slimme en welbespraakte afgestudeerden.
[00:14:35] Maar dat is natuurlijk verdomd moeilijk weer in te halen je kunt het in principe alleen via vrije markt maatregelen krijgen,
[00:14:44] dat betekent dat ik de leerlingensalarissen moet verhogen zoals ze in het verleden zeiden, de tarieven voor mensen die niet gestudeerd hebben moeten aantrekkelijk zijn.
[00:14:57] Absoluut niet op de lange termijn dat iedereen die studeert dan ergens in de ambtenarij of in een NGO terecht komt,
[00:15:05] een baan verhuisd naar op de Iberia 13 op 14 op nu is er markteconomie kan niet werken wat is er mis gegaan en het schoolbeleid heeft natuurlijk al het eten gegeven,
[00:15:17] de toegang tot het Gymnasium is in 15 van de 16 Duitse deelstaten volledig,
[00:15:22] in de problemen zit en de vaak verkeerde beoordeling van ouders die alleen Bavaria hebben vrijgelaten,
[00:15:28] heeft hier bepaalde criteria in de toegang tot het Gymnasium vrees ik.
[00:15:34] Met de populistische politiek die men ondertussen ook in Beieren bedrijft zal men dat waarschijnlijk ook in Beieren geven dus na de slogan mogen we ouders ook niet betuttelen als ouders niet altijd in het belang van het welzijn van het kind zijn.
[00:15:48] De politiek bedoelde inflatie van onderwijskwalificaties,
[00:15:52] werd gekocht met een drastische verlaging van de eisen. Dat is wat Josef Kraus zegt,
[00:16:01] veel meer dan 50% van de schoolverlaters een universitaire toelatingskwalificatie kan studeren,
Volgens wetenschappelijke studies zijn 981 van de pasgeborenen hoogbegaafd. Na school is dat nog maar 21.
[00:16:23] Zijn er succesvolle methodes om de echte potentiële ontwikkeling te bevorderen en de natuurlijke begaafdheid te behouden wat denk je.
[00:16:36] Op papier zijn die er natuurlijk wel en ze worden in sommige landen over de hele wereld toegepast.
[00:16:43] Dat is altijd een geoefende ontsnapping geweest, omdat je wist of je ook maar een beetje verbinding wilde houden.
[00:16:50] Dan moet je de 2% van de topmensen promoten dat is wat de DDR deed met speciale schoenen.
[00:16:59] Zoals u Yun niet altijd met de toestemming van de ouders was natuurlijk ook in dat maken de Chinezen helemaal,
[00:17:08] intensief dat is waarom de Oost Aziaten toch van ons weg zullen lopen omdat ze spiegels hebben in andere prestaties wat nu niet wil zeggen dat ik de Chinese grill school wil hebben ja maar we hebben ook in het Amerikaanse gebied,
[00:17:21] de elitescholen, maar dat is een beetje de keerzijde van deze elitescholen dat deze elitescholen natuurlijk in termen van financiering,
[00:17:32] de vergoedingen zijn sociaal zeer selectief,
[00:17:37] Ik zeg niet dat ik een socialist ben, maar in Duitsland hebben we daar niet veel van.
[00:17:42] maar als ik in Duitsland kostscholen heb waar de ouders 2600 € per maand moeten betalen, dan moet ik zeggen dat alleen de prijs elitair is maar niet noodzakelijkerwijs wat er achteraan komt Ik wil geen namen noemen van zulke schoenen,
[00:17:57] weer hebben we de onevenwichtigheid te diagnosticeren de weer een beetje dichter bij de jaren 1990 zijn niet lang geleden.
[00:18:07] Sindsdien hebben we een verdubbeling van het aantal eerstejaars studenten we hebben nu al drie jaar meer jongeren die aan een studie beginnen dus aan een beroepsopleiding nu ben ik bang,
[00:18:19] vanwege het tekort aan stageplaatsen, waar u terecht op wees, dat veel mensen zullen zeggen: ja, oké, voordat ik op straat sta ga ik gewoon naar een warme universiteit,
[00:18:30] daar ben ik tenminste eens 536 jaar de ouders zullen ook van de straat weg wat ik wil.
[00:18:39] En misschien zou dat ook een kleine bijdrage zijn en de saga evenwichtiger maken zou op het grote educatieve effect hebben.
[00:18:50] Ik zou graag een verplicht dienstjaar voor alle jongeren zien.
op die manier misschien jonge mensen smaak zou sturen.
[00:19:00] Op het gebied waar we echt het gigantische tekort aan arbeidskrachten hebben namelijk op het gebied van sociale beroepen verpleegkundige beroepen enzovoort enzovoort meer zijn we nu verbonden met coronavirus kliniek.
Maar waarschijnlijk genoeg plaatsen, maar we hebben niet genoeg verplegend personeel.
[00:19:19] Omdat niemand een beroep in een blauwe jas wil hebben maar allen slechts een beroep in een witte jas zouden willen hebben als een algemeen verplicht jaar dat ik trouwens al bijna vanaf 2011 heb gehouden of krachtdadiger hulp bij het,
Beierse regeringspartij,
[00:19:36] haar vliegen werd geschorst zou ik het tegenovergestelde willen een algemene dienstplicht voor beide geslachten.
[00:19:45] Om pedagogische redenen, omdat jongeren hun hele leven een stijgende levensverwachting hebben.
[00:19:52] 80 jaar 85 jaar levensverwachting van mensen die vandaag geboren zijn.
[00:19:56] Zolang de begunstigden van deze gemeenschap deze maatschappij deze statussen zijn van haar infrastructuur.
Van bruggen, wegen, gezondheidszorg tot onderwijs.
[00:20:07] Waarom vraag ik mijn toric niet meer aan 18 19 20-jarigen om 9 of 12 maanden van hun leven in deze gemeenschap te investeren.
[00:20:20] Zou menig probleem oplossen en zou misschien zo'n academische blokkade daarboven in het hoofd oplossen.
[00:20:28] Bernd enkele constructieve suggesties van Josef Kraus hoe ziet de academie het.
Ja, het idee van dit verplichte dienstjaar past heel goed.
[00:20:42] met de onvoorwaardelijke deelname met het actieve basisinkomen, dat is
[00:20:47] 5 en dus wil men de verplichte die tegenwoordig niet zo onmodieus is als men het nu onvoorwaardelijke participatie noemt ieder mens heeft het recht en zegt je kunt bijdragen aan de gemeenschap.
[00:20:59] krijg je ook zoiets als een actief basisinkomen zoals ik al zei is belangrijk hier actief basisinkomen dan hebben we precies dat,
Water Kraus eist,
[00:21:10] Ik ken veel mensen die graag een zorgzame baan of een zorgzame activiteit zouden willen doen,
[00:21:18] maar dan tegen mij zeggen ja ik verdien ergens anders meer of is net zo weinig in dit zorgberoep.
[00:21:26] En dat is wat we kunnen oplossen door een actief basisinkomen en dat is dan op vrijwillige basis maar de mensen die het dan doen op vrijwillige basis die krijgen dan je actief basisinkomen.
[00:21:40] Zij zijn er dan ook enthousiast over dan doe ik iets vrijwillig wat ik graag doe ik ben enthousiast over de activiteit ik ken ook mensen die dat zijn
[00:21:50] die zorgwerk deden toen ze bijvoorbeeld gemeenschapsdienst deden, zeiden dat hun leven er op een positieve manier door is veranderd, dus het is een verrijking, een menselijke verrijking.
[00:22:02] zij putten er nog steeds hun hele leven uit, in zoverre dat ik er vrij dakor over ben,
Wij mensen hebben een natuurlijke sociale behoefte om betrokken te zijn bij de gemeenschap, dat was de aanmoediging,
[00:22:18] wel het kan via het verplichte jaar onze aanpak is de vrijwillige aanpak met het actieve basisinkomen,
[00:22:25] het effect dan indien vrijwillig zal het zelfs dat zijn door het enthousiasme.
[00:22:31] Ja je kan zeggen dat het de professor gerald Hüther is die zegt dat enthousiasme meststof voor de hersenen is.
[00:22:39] En dat betekent dat als ik iets met enthousiasme doe, ik er steeds beter in word en er plezier aan beleef en dat ik dat plezier kan doorgeven en ik denk dat we heel dicht bij elkaar staan.
[00:22:50] Er is ja met gradido.
[00:22:53] Er is ook een royale schuldenvrije staatsbegroting waar schoolonderwijs en voortgezet onderwijs gratis zijn dat is bijna paradijselijk hoe wordt het geheel gefinancierd.
[00:23:07] Het wordt gefinancierd door de drievoudige geldcreatie,
[00:23:10] moeten we aannemen dat Gradido een model is, een voorstel voor nieuwe spelregels en dat de oude spelletjes van de regen in de drup worden genoemd geld wordt gecreëerd door schulden, dat wil zeggen dat de bezittingen van de een noodzakelijkerwijs de schulden van de ander zijn,
[00:23:23] is eigenlijk een oorlogssysteem, omdat je noch krediet noch schuld kunt hebben,
[00:23:29] daartussen is nul anders is er niets gradido is na plus som model,
[00:23:35] geld wordt schepsel volgens nieuwe wetten maar alleen als ons voorstel nieuwe wetten door het leven zelf voor ieder mens zelf de drievoudige geldschepping betekent,
[00:23:45] dat de eerste 1000 Gradido in de maand worden gecreëerd voor alleen het actieve basisinkomen dat overeenkomt met 1 € en niet een krediet dat u dan overeenkomt met 1 € in Azië.
[00:23:56] De zijden zijn dan voor de ster Zeta die overeenkomt als men zou berekenen dat in Duitsland ongeveer federatielanden gemeenten + sociale voorzieningen III is voor de compensatie en milieu vóór de reorganisatie,
[00:24:09] de milieu erfenis wereldwijd 58 miljoen kinderen,
[00:24:16] en 63 miljoen adolescenten hebben nog steeds geen toegang tot basis- en voortgezet onderwijs 90 % van alle kinderen,
[00:24:26] met een handicap gaan nooit naar school 781 miljoen mensen zijn analfabeet,
[00:24:36] Alleen al in Duitsland zijn 7,5 miljoen mensen functioneel analfabeet,
[00:24:44] dat is een armoede getuigenis app natuurlijk dat zijn normale getuigenissen twee gedachten daarover.
[00:24:54] Ten eerste dat we net gebied van de derde wereld en daar horen bijna alle 1,4 miljard Afrikanen bij.
[00:25:07] Met de groeiprognoses zullen ze op een gegeven moment twee en een half en drie miljard bedragen dat het onderwijs hier niet van de grond is gekomen is natuurlijk ook een mislukking van het ontwikkelingshulpbeleid.
Ik vraag het me soms serieus af.
Wat wordt bedoeld met die triljoenen dollars die de laatste decennia naar Afrika zijn gegaan.
[00:25:33] Donkere kanalen in mand de kanalen en zo meer.
Maar goed dat is nu een apart onderwerp maar ik ben onderwijs man ik ben volkomen duidelijk.
[00:25:46] Dat onderwijs de toekomstige investering bij uitstek is vooral in deze landen ook dit is niet zomaar een kikker Klaus zondag toespraken.
[00:25:55] Maar als ik kijk naar de demografische ontwikkeling in Afrika is dat onderwijs ook de voorwaarde dat de demografische ontwikkeling daar weer in een redelijke richting komt.
[00:26:09] Wat er de laatste 100 jaar in Afrika is gebeurd, is een demografische ramp.
[00:26:17] Ja de 1913 voor de eerste wereldoorlog waren er in de 13 samen Duitsland en Frankrijk.
120000000 inwoners en Afrika 130000000.
[00:26:31] Vandaag telt Frankrijk samen met Duitsland ongeveer 140 miljoen en Afrika 1,4 miljard.
[00:26:40] Er is iets misgegaan met de demografische ontwikkeling in Afrika, natuurlijk hebben de kerken ook een verkeerd beleid gevoerd.
[00:26:51] Wat is Kruger geworden, maar te laat en nu hebben we gewoon grote delen van Afrika.
[00:26:58] De Moslims me zijn gevormd Islamitische zijn Islam is nu een zogenaamde religie.
[00:27:06] Liedjeskind rijkdom bevordert dus vroeg of laat zullen we.
[00:27:10] Wij drieën kunnen het in Afrika misschien niet drie of vier miljard hebben we kunnen het in principe allemaal,
[00:27:17] milieuprojecten klimaatbescherming en andere doorbreken de vergeten als deze ontwikkeling in Afrika zo doorgaat dus nog meer onderwijs ja,
[00:27:26] het is voor de arbeidsmarkt en het mondig maken van mensen daar dat is cruciaal en we weten ook.
[00:27:34] Helaas met ons al in de andere richting in gekanteld hoe meer opgeleide mensen zijn hoe meer doordachte onlangs de nakomelingen in de wereld.
[00:27:45] Zoals ik al zei, in Duitsland is het de andere kant op gegaan.
[00:27:49] We weten dat academisch opgeleide vrouwen in Duitsland nooit een kindertal van 0,7 hebben gehad, wat natuurlijk niet kan.
[00:27:59] Bernd onderwijsbeleid Afrika maar gewoon de belangrijke kwestie van de bevolkingsontwikkeling wat antwoordt Gradido.
[00:28:12] Ik denk dat het een heel goed idee is met het onderwijs, wat ook in lijn is met ons onderzoek,
[00:28:18] zo is het, dus er zou een explosie in onderwijs moeten zijn, niet alleen in Afrika maar ook in andere landen, vooral in arme landen, natuurlijk zijn arme landen niet bij de tijd op het gebied van onderwijs,
[00:28:31] dit gaat hand in hand en ik denk dat het een zeer goede benadering is dat dit samen met onderwijs wordt gezien wat we kunnen zien is dat er overal armoede is,
[00:28:42] is er kinderrijkdom en dus overbevolking, terwijl in de rijke landen,
[00:28:48] waar weer onderwijs is en dus is het een één-op-één match,
[00:28:54] de bevolking neemt af of neemt in ieder geval niet veel toe,
[00:28:59] Dus dat betekent dat aan de ene kant onderwijs belangrijk is en aan de andere kant het ook belangrijk is dat we armoede uitroeien en welvaart creëren wanneer die twee samenkomen,
[00:29:09] dan hebben mensen bijvoorbeeld hun kinderen niet nodig om hun ouderdomspensioen veilig te stellen dat zij dan in landen kwamen heel vaak het geval,
[00:29:18] dat daarnaast de kinderen zogezegd de enige oudedagsvoorziening voor de mensen zijn.
[00:29:24] Dit is via een model als Gradido ook dat alle mensen worden voorzien Gradido werkt trouwens ook wereldwijd niet alleen in luxe landen zal in de onze maar ook in de voorheen arme landen,
[00:29:38] als we het zo kunnen maken dat alle mensen,
[00:29:40] goed worden voorzien komen alle mensen tot welvaart dan ook van daarom zal het overbevolkingsprobleem je op een heel en inderdaad prettige mensvriendelijke manier oplossen ook in verband met het onderwijs.
[00:29:54] Dus één die je al noemde is het actieve basisinkomen in plaats van studentenleningen Bernd.
[00:30:02] Wel, dan heb je geen studentenleningen meer nodig dan wanneer iedereen een actief basisinkomen heeft dat natuurlijk geldt op elke leeftijd, zelfs voor opgroeiende mensen,
[00:30:12] en dan hebben ze geen studentenlening meer nodig en dan doen ze iets voor de gemeenschap dat kunnen ze ook doen.
[00:30:17] en studentenjobs worden ook gezien, zodat ze naast hun studie iets voor de gemeenschap kunnen doen,
[00:30:25] hun actieve basisinkomen heb je geen studielening of andere studiebeurzen nodig maar aan de andere kant kun je gratis onderwijs aanbieden ja en tegen de achtergrond dat we.
[00:30:39] Meer dan 20.000 studenten hebben de afgelopen maanden leningen moeten aanvragen.
[00:30:49] Om zelfs maar de onkosten te kunnen betalen tot ze hun examen afleggen.
We hebben al een generatie.
[00:31:01] Wie het bestaande welvaartssysteem als gebrekkig ziet, is de jongere generatie in de transformatie,
[00:31:12] van ons sociaal contract radicaler dan hoe ouder de pandemie,
[00:31:19] heeft wereldwijd een hele generatie hun leven op zijn kop gezet,
[00:31:25] worden nu bepaald door economische en vaak sociale en veiligheid,
[00:31:31] terwijl miljoenen midden in een diepe recessie de arbeidsmarkt betreden, zullen zij er blijvend door getekend worden Sepp.
[00:31:43] Hoe zie je dat ik weet niet of dat door jongeren wordt waargenomen en ontvangen toch moeten we niet over het hoofd zien dat we,
[00:31:54] in Duitsland het kindercijfer per gehuwd paar of ouders en om de klassieke termen van 1,4 te gebruiken.
[00:32:05] En ik zeg nu wat nu onze jonge generatie geslepen is een generatie van erfenis.
[00:32:15] Hoe ze kunnen vertrouwen op de ouders die al de schuld hebben.
[00:32:20] Het resultaat is dat de onderwijstijden steeds langer worden.
[00:32:27] Niet omdat de eisen te hoog zijn, maar omdat je de tijd kunt nemen en ouders het niet per se erg vinden als de kinderen later uitvliegen.
[00:32:38] Over ons in vroegere tijden vandaag zijn er godzijdank ook af en toe drie of vier kinderen gehad.
Omdat hij eindelijk blij is als de kinderen uitgevlogen zijn en er trots op is.
[00:32:51] Voor de 1,4 kinderen die een koppel vandaag heeft, klampen de ouders zich ongelooflijk vast.
[00:32:58] Want natuurlijk is de onthechting van deze ene nakomeling simnat ergens ook dramatisch.
[00:33:05] Wat hebben we vandaag 28 jarige 30 jarige 32 jarige hoe hotel moeder we ook wonen.
[00:33:13] En dat heb ik in mijn boek uitvoerig beschreven over helikopterouders die misschien een half jaar de serie realiteit uitgaan en dan als een boemerang teruggaan naar de ouders.
[00:33:26] Ik denk dat onze jongeren daar.
In hun verwende staat begrijpen ze niet eens wat er gaat gebeuren.
[00:33:39] En toch begrijpen ze niet wat het betekent om gigantische nationale schulden af te betalen die publiekelijk zijn verdwenen.
[00:33:48] Dit is iets dat altijd wordt verkocht als toekomstgericht beleid wanneer miljarden van miljarden in de hand worden genomen,
Wij drieën zullen deze schuld niet kunnen afbetalen vanwege onze leeftijd,
[00:34:04] maar de 2,2 biljoen staatsschuld.
[00:34:09] Die we nu hebben, moeten we aan onze kinderen en kleinkinderen afbetalen, tenzij er een totale crash komt.
[00:34:19] Cue crash Bernd die de schuld afbetaalt,
[00:34:24] heb je een idee zeker ja zeker of ik neem aan van wel dus we zijn het eens dat ze niet afbetaald worden er zal een verandering zijn we hebben het over een vreedzame,
[00:34:37] transformatie van het monetaire systeem het andere alternatief is de crash we willen het niet we hebben er geen invloed op van voedsel crash er of niet dat wordt al voorspeld in de komende jaren door economie deskundigen,
[00:34:51] maar of het nu op een crash of een vreedzame transformatie aankomt,
[00:34:56] in beide gevallen zal de schuld op de een of andere manier verdwijnen omdat ze mathematisch niet terug te betalen is.
[00:35:04] Nu is het niet de bedoeling dat ik de verantwoordelijkheid afschuif op de jongere generatie om te zeggen ja de jongeren en helikopter ouders en zo,
[00:35:14] is waar,
[00:35:16] maar we moeten ook bedenken welke generatie deze schade heeft aangericht, het waren niet de jongeren, uiteindelijk zijn wij het, onze generatie, ja, het gaat er niet om schuldigen aan te wijzen, het is puur historisch.
Onze generatie heeft ervoor gezorgd dat die schulden er nu zijn, dat zo'n monetair systeem überhaupt mogelijk is,
dan moet het tot de crash komen of dat het oude monetaire systeem dat het niet kan werken op de lange termijn,
[00:35:45] dat kunt u weer met een blik op de wiskunde op de eenvoudigste meestal niet heel eenvoudig het is immers exponentiële calculus,
[00:35:55] je kunt zien dat het niet kan groeien iets constant alleen maar groeien groeien groeien dat moet tot een crash komen,
[00:36:01] Porsche Crash hebben we in het verleden vaak gehad b.v. ook als oorlogen de tweede wereld oorlog is nog niet zo lang geleden zijn nu op de een of andere manier 80 jaar of zo,
Crash komt op veel verschillende manieren,
Het kunnen oorlogen zijn het kunnen economische crashes zijn het kunnen bankcrashes zijn het kunnen catastrofes zijn en al deze kunnen
[00:36:26] met het model van de natuurlijke economie van het leven, zodat ik aanneem dat de jongere generatie deze schuld niet hoeft af te betalen,
[00:36:35] zullen zij op den duur waarschijnlijk lachen over hoe dom wij in onze tijd waren om zulke schulden op te bouwen, zodat wij zeker de geschiedenis zouden ingaan als een generatie die veel verder staat dan de [00:36:46] jonge generatie.
[00:36:46] de jongeren als ze ouder zijn kunnen waarschijnlijk ook op een bepaalde manier lachen.
[00:36:52] Is de stille revolutie volgens jou de jonge generatie de jongeren of zijn het juist de verwende en de kijk het allemaal rustig aan,
[00:37:03] Waar denk je dat de reis heen gaat de jonge generatie wacht op een.
[00:37:09] evolutie voor een transformatie of liever een revolutie,
[00:37:15] en ik denk dat de jongeren terecht verwachten van de volwassen generatie, zij zijn natuurlijk al de jonge volwassenen maar zij verwachten,
[00:37:26] een oplossing die ze gewend zijn van de politici of van ergens of van het bedrijfsleven of van ergens of van de technologie of van de wetenschap, [00:37:38] dat is wat ze verwachten.
Dat is wat ze hebben geleerd toen ze opgroeiden. Er zijn altijd mensen die het probleem oplossen.
[00:37:45] En het is niet helemaal verkeerd, dus je kunt jonge mensen er niet van beschuldigen dat ze de kar uit de modder moeten trekken waar wij misschien in gereden zijn,
Het mooie is dat de noodzaak de moeder van de uitvinding is, dus Corona is ook de moeder van de uitvinding, de crisis is ook de moeder van de uitvinding, de crisis is ook de moeder van de gelegenheid,
[00:38:07] en laten we de kans gebruiken om samen een nieuw geld en economisch systeem op te zetten, als wij het niet doen, wij van onderen, wij mensen doen het niet,
[00:38:18] dan zal het van boven komen,
[00:38:20] Ik wil er even op wijzen dat bijvoorbeeld het World Economic Forum het al een tijdje heeft over de Great Reset, maar kijk eens waar ze mee bezig zijn, dus transhumanisme is daar bijvoorbeeld een onderwerp, dus mens machine,
[00:38:35] er is deze hele digitalisering dus in een mate die we waarschijnlijk niet meer leuk zullen vinden.
[00:38:41] Bijna Chinese stijl en dat soort dingen worden uitgedragen van de kant van het Wereld Economisch Forum en dat betekent dat er zeker verandering op komst is,
De vraag is wie de verandering gaat maken,
[00:38:54] en daar bieden wij nu in het Gradidomodel een oplossing die wij mensen kunnen doen en als wij het niet doen dan zal er een oplossing komen om het model uit te breiden.
[00:39:06] is gebruik ik het woord in liter net weer anders in van de economische elites dit maar dan volgens hun ideeën en wensen regels die ons waarschijnlijk niet per se zullen bevallen.
Soms zijn ze heel positief.
[00:39:22] Dat eigenlijk de jonge generatie ook vastbesloten is om pioniers van sociale verandering te worden,
[00:39:32] zien we het positief dat deze jonge generatie zichzelf ook ziet als een katalysator van verandering als een belangrijke bron voor het grote,
[00:39:46] Hoe zie jij het Sepp, tegen de achtergrond van jouw decennialange ervaring in het omgaan met jongeren, is er zeker potentieel.
Aangezien ik van u cialda als men het wekt maar het was niet gewekt.
[00:40:07] Omdat onderwijs ons onderwijssysteem.
[00:40:11] Bracht niet eens bepaalde dingen naar de jongeren onze jongeren in principe door school na dus niets.
[00:40:22] Succesvol economisch onderwijs met.
[00:40:26] En ze hebben vandaag al gezegd dat ze een miserabele historische opvoeding een miserabele politieke opvoeding hebben met het gevolg.
[00:40:34] Dat eigenlijk een aanzienlijk deel van onze jongeren behoorlijk politiek onwetend is.
Of is naïef voor jou.
[00:40:48] Onkritisch moeten we niet in onze broekzak gaan liggen en zeggen dat vrijdag voor de toekomst nu in de BB zit voor hoe betrokken jongeren zijn.
Dus afgezien van het feit dat veel van degenen die daar vrijdag marcheerden geen idee hebben.
[00:41:09] Comply pathologie weet niet eens wat het verschil tussen weer en klimaat is weet niet welk percentage.
[00:41:18] De atmosfeer van CO2 heeft enzovoort enzovoort meer dit is actionisme en ik heb vele vele brieven en rapporten van ouders gekregen.
[00:41:28] Dia boat cars over hoe de scholen in sommige gevallen de lessen hebben afgelast zodat de kinderen vrijdag naar de demonstratie konden gaan.
[00:41:38] Welke wij schreven de grootste begunstigden van deze vrijdag demonstraties en de hamburger ketens.
[00:41:44] Dienovereenkomstig, heb je een in de marktplaatsen ook gekeken geen onze jongeren.
[00:41:52] Ben drie jaar lang ongenuanceerd gebleven in politiek oordeel.
dat is niet hun schuld.
Het is de schuld van het onderwijssysteem en het is de schuld van de ouders en het is de schuld van de media.
[00:42:08] We hebben in onze media alleen nu de publieke omroepen nodig je neemt nu weer per jaar 400 miljoen meer we zouden graag 72 radio en televisie programma's willen hebben.
Het is hun, het is hun met een politieke inslag,
[00:42:26] Ik hoef de kleur niet eens te noemen, je hoeft maar naar een half uurtje ZDF of Deutschlandfunk of Deutschlandradio Kultur te luisteren.
Het is indoctrinatie, ik zou de jongeren iets laten zien.
Of we zeiden dat we het er alledrie over eens zijn dat onze generatie er een zooitje van heeft gemaakt.
[00:42:52] We hebben mensen gekozen dan neem ik de vakbondspartijen helemaal in.
[00:42:59] Alleen altijd Signum Einsegnung insignum Wohltaten Wohltaten hebben beloofd, zodat ik een verzorgingsstaat patriottisme anders is het patriottisme igittigitt verzorgingsstaat patriottisme heeft ontwikkeld.
[00:43:14] Waar het niet meer gaat om God de Vader, maar om Vader de Staat, die alles zal doen en oordelen, en daarbij natuurlijk het eigen initiatief heeft gedood.
[00:43:26] Dat was de opvoeding van onvolwassenheid wordt verondersteld om hulpeloosheid werkt maar alles werkt maar alles.
[00:43:34] Niemand heeft naar de schuldklok gekeken als we nu kijken wat voor geld er is uitgegeven in verband met Corona.
[00:43:43] Natuurlijk hebben we dat nodig voor de gastronomie bijvoorbeeld.
[00:43:48] Voor de hele toeristische sector hebben we overbruggingssteun nodig, maar als ik het zo bekijk, hebben we nog genoeg geld,
[00:43:58] en dan geef je ongeveer ik weet niet vijf of zes duizend werknemers van het federale parlement administratie een kerstbonus dus waarom eigenlijk,
[00:44:08] omdat ze kantoor aan huis hebben gemaakt sinds de vrije tijd hebben gewonnen,
[00:44:11] die reistijd en brandstof hebben bespaard dat is ergens gek niet in verlegenheid worden gebracht of kan een in Baden-Württemberg schoolhoofden.
[00:44:21] Ook geen kerstbonus gekregen vanwege Corona godzijdank veel van mijn collega's rijschool zei hij nee dat willen we niet dat is gênant maar waarom weer deze cornucopia.
[00:44:34] Alleen al in Duitsland hebben we momenteel zo'n 2 biljoen euro aan staatsschuld.
[00:44:44] Wereldwijd honderden triljoenen euro's we hebben het over onderwijsbeleid wat zou zijn.
[00:44:54] Het ideale onderwijssysteem van Gradido Academie Bernd.
Dit zijn geen onderwijsdeskundigen, wij kijken rond wat er is, wat zijn nieuwe vormen van leren,
en er zijn er veel van. Ik denk dat we het eerder over Rusland hadden. In Rusland is er de Schetinin School,
[00:45:17] wat letterlijk een school werd in Duitsland, Oostenrijk en tussen toen heette het leugens Schule.
[00:45:24] Het werkt bijvoorbeeld naar een model er is ook heel veel dat leerlingen ook tegelijkertijd leerlingen les geven op nieuw hoog Duits Denglisch heet het dan peer-to-peer leren waarschijnlijk geel is voor het ook een mooi Duits woord,
[00:45:39] dat is maar een voorbeeld dus wat ik wil zeggen is dat er veel goede benaderingen zijn die ik zelf heb
[00:45:47] in mijn jeugd nadat ik gefrustreerd was met school om eerlijk te zijn was ik een van die leerlingen die wiskundig zeer begaafd was en muzikaal zeer goed maar slecht,
[00:46:00] en mijn slechtste vak was Frans.
[00:46:03] Ik ben toen na schooltijd ook begonnen als geluidstechnicus voor,
[00:46:10] Angela methodes Ik kwam superleren tegen, dat is alarm slaan in een ontspannen staat,
Ik heb een paar maanden naar de tapes geluisterd en toen hadden we er een in de opnamestudio,
[00:46:28] opname voor ik geloof de firma Bosch was er ongeveer een Franse gebruiksaanwijzing op audiocassette,
[00:46:37] de vertegenwoordiger van het bedrijf was een Fransman en een Franstalige.
[00:46:41] Ze waren aan het praten bij de koffie en plotseling zag ik mezelf met hen praten in het Frans, de taal die ik op school geleerd heb,
[00:46:55] de grootste moeilijkheden en het hele ding door een paar weken misschien drie maanden van superleren
En toen ik dacht, waarom doe je dat niet met normale schoenen
[00:47:07] dus als je al weet dat er zulke methoden zijn die goed zijn die werken waar je kunt leren in je slaap klinkt natuurlijk heel comfortabel nu dus het is niet helemaal zo dus je moet ook actief zijn in het proces
[00:47:21] met veel minder moeite kun je iets leren wat het op school in ieder geval subjectief erg moeilijk voor mij maakte.
[00:47:30] De inzichten voor goed leren.
[00:47:33] Ze bestaan al heel lang, dus een particuliere talenschool werkt heel anders dan bijvoorbeeld ons schoolsysteem,
Dus er zijn veel oplossingen,
[00:47:45] en als u nu vraagt wat het ideale schoolsysteem is zou ik nu zeggen vanuit het oogpunt van de Gradido Academie laat ons,
[00:47:52] de vele goede methodes die werken laten we ze samenbrengen ze hoeven niet altijd moeilijk en moeilijk te zijn natuurlijk misschien is dat er een deel van,
[00:48:04] maar het verzamelen en er het beste van maken en daarmee kunnen we weer een heel erg goed onderwijs maken,
[00:48:12] zo super stemming ik naar werkt met historische kennis net als met talen,
[00:48:18] met wiskunde werkt het niet zo goed, maar ik wil alleen maar zeggen dat er veel oplossingen zijn, het gaat erom ze samen te voegen.
[00:48:26] Dus misschien is het een goed idee om je nieuwe boek te lezen, Sepp, dat je nu aan het schrijven bent,
[00:48:34] Het Duitse subject gespeend van denken, dat midden volgend jaar zou moeten verschijnen.
[00:48:44] Intentie kunt u ons misschien al wat kernverklaringen onderweg geven.
Ik probeer van de laatste 500 jaar.
[00:48:58] Een kenmerk van de Duitse volksaard is gehoorzaamheid aan het gezag.
We beginnen met Luther, dus val nu alsjeblieft niet flauw.
En dan natuurlijk verder door de Wilhelminische tijd Nationaal Socialisme DDR.
En ik denk dat ik bewijs heb.
[00:49:23] Dit is ook het nieuwste Duitsland dat ooit bestaan heeft, zoals ze zeggen.
In de tussentijd zou er een uitgesproken geest van onderdanigheid zijn.
[00:49:35] Je gelooft alles wat er uit Berlijn komt je gelooft alles wat er uit de publieke wet komt.
Ergens heb ik het gevoel dat de Duitsers toch niet echt kunnen revolutioneren.
[00:49:48] Zombie in de geschiedenis nooit op de benen gebracht ze zijn uiteindelijk gezagsgetrouw.
Vroeger geloofden ze in gezag over rechtse slogans, nu geloven ze in gezag over linkse slogans.
00:50:04] Wat betreft de autoritaire persoonlijkheid die Jan en Adorno ook probeerden te vangen met een vragenlijst met een f-schaal fascisme bouwde Strada ja zijn ballingschap naar de Verenigde Staten op.
[00:50:19] Ik zal vandaag tijden zo één op één over het geloof in linkse ideologieën te.
[00:50:29] Egalitarisme toerisme.
[00:50:33] Globalisme humanisme antifascisme antikolonialisme er waren toen vijf of zes tot enumeraties gestopt dit is de nieuwe decaloog ergens voor de federale burger.
[00:50:49] Politiek correct moet het zijn.
[00:50:52] Dat is enorm gevallen dat de Duitse taal is verhunzt door ZDF of ARD moderatoren burgers en zungenschnalzer,
[00:51:03] en ga zo maar door, de Duitse Michel pikt te veel, of het nu gaat om het maken van schulden.
[00:51:13] Of je deze idioot hun natie heb ik nu genoemd gender voorbeelden zorgen dit Obrigkeitsdenken is gewoon de je ook afschuwelijk,
Ja, het is belangrijk dat we nog eens nadenken.
[00:51:29] Ik wil niemand ontzeggen dat hij of zij niet denkt, maar het is echt belangrijk dat we onszelf ervan weerhouden om te denken,
[00:51:37] en er zijn een aantal dingen die we volgens mij niet als vanzelfsprekend van de publieke media moeten aannemen, maar echt moeten bekijken en in vraag stellen,
[00:51:49] is het echt waar, is het logisch.
[00:51:52] Of dat nu alleen de maatregelen in Corona zijn of dat het nu alleen het onderwijsbeleid is waar we nu heel
[00:52:00] intensief over de vraag of dat is wat ons wordt verteld over economische groei en zo,
Het is belangrijk dat we weer zelfdenkende mensen worden en voor onszelf durven denken,
[00:52:16] Ik zou graag een foto van Immanuel Kant me tegenspraak geest.
[00:52:21] Verlichting is de uitweg uit zelfveroorzaakte onvolwassenheid of de volgende zin is bijna nog interessanter die kant schreef die ons nu ook in de realistische hoek fabriceert.
Het is zo comfortabel om onvolwassen te zijn.
Het is zo comfortabel om onvolwassen te zijn, maar helaas pikt de Duitse Michel het.
[00:52:47] En als hij het er niet mee eens is, wordt hij meteen in de goede hoek gezet.
als een Nazi, de samenzweringstheoreticus.
[00:52:58] Beledigd
Wat, tussen haakjes, allemaal dramatische demagogie is.
[00:53:05] De onrechtvaardigheid van het nationaal-socialisme wordt gebagatelliseerd als je zulke etiketten hebt,
Dus wij drieën behoren zeker tot degenen die zich niet laten pesten.
[00:53:21] Beken dat dit me heel jendela aan vriendschap heeft gekost ja maar.
[00:53:28] Het principe staat Dostojevski in de gebroeders karamazov in dit tussenvoegsel van de grootinquisiteur heeft ingeschreven kan het niet zijn.
[00:53:40] Of grootinquisiteur van de gevangenen in jezus zegt Ik hoop dat ik nu op de juiste rij druk.
Ik weet het, honing, dan kun je ze verkopen.
[00:53:53] Maak ze vol dan kun je er op slapen ik weet niet echt wie maar zo gaat het.
[00:54:00] Gemakzuchtige welvaart verwaarlozing.
[00:54:05] En dan laat je het Berlijn al doen of op een dag maar ja nu al de juiste ontwikkelingen,
[00:54:14] laat mij Brussel doen en laat mij dan mijn wereldregering doen en dan was dat wat Guterres deed en zo verder en dan wat je doet de grote stichtingen van Soros tot Bill Gates lossen het altijd op.
[00:54:28] Wat in het oude Rome gold voor brood en spelen, geldt vooral in de gedigitaliseerde mediawereld.
[00:54:40] Juist en ons daar hebben we nu geen kronkel door Corona waar ik echt bezorgd ben over de beperkingen van onze jongeren.
[00:54:50] We hebben nu al dat heeft het Ifo Instituut was een half jaar na het eerste blok dan gevonden dat onze 12 tot 16-jarigen.
[00:55:00] Toen parkeerden de geïnterviewde ouders nu al meer met haar muizenbioscoop en in Brunnthal en zijn druk bezig dan dat ze leren.
[00:55:10] Er komt maar de verarming van de oorspronkelijke sociale contacten met.
[00:55:16] En dat doet me denken aan een diagnose die Günther Anders vier jaar geleden stelde met zijn boek Die Antiquiertheit des Menschen, toen er nog geen sprake was van digitalisering,
[00:55:26] hij bedoelde televisie en hoeveel meer we dat nu hebben met de digitalisering die zei dat we op weg zijn naar asociale massa kluizenaars.
[00:55:39] Corona de volledige digitalisering bevordert dit nog meer.
[00:55:46] Als ik het zo mag zeggen Sepp, je staat voor een modern conservatisme.
[00:55:55] Gradido richt zich op de natuurlijke economie van het leven.
Behoud van de bewezen conservare.
[00:56:08] Ik denk dat dat goed bij elkaar past, want uiteindelijk kunnen wij mensen maar zoveel doen.
[00:56:15] Ook leren van het observeren van de natuur en vooruitgang boeken waarom niet voor.
De economie en voor het onderwijs.
[00:56:28] Ja het actieve basisinkomen hebben we vandaag ook besproken zeker bij Gradido.
[00:56:38] Een onvoorwaardelijke deelname aan het leven van de samenleving, dus concreet betekent dat dat iedereen met zijn neigingen en capaciteiten kan bijdragen waar het hem het beste uitkomt.
Dat is uiteindelijk in het beste belang van onze samenleving.
[00:56:56] Maar als het onderwijssysteem heeft gefaald.
[00:57:03] Dat is wat we vandaag hoorden, de hele samenleving wordt bedreigd.
[00:57:11] De Gradido Academie zal blij zijn om medestanders te vinden om een einde aan de ellende te maken.
[00:57:21] Een zeer hartelijk dank aan Josef Kraus voor zijn inventarisatie, en ook van mijn kant een zeer hartelijk dank, beste Mr. Kraus.
[00:57:33] Als je nu nieuwsgierig bent en meer informatie wilt over guardino.
Natuurlijk kun je dat doen op de website www.khadi.de. Net.
Tot ziens en vriendelijke groeten van de Gradido Academie Michael en Bernd.
Muziek.
WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner